Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 15. maj 2024

Dato:d. 15. maj 2024
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Status for implementering af MOQO system
2. Regnskab til og med april
3. Opsætning af nye ladere med tilskud
4. Forlængelse af leasing af Konaer
5. Kommende møder
Ad 1. Status for implementering af MOQO system

Alle medlemmer er kommet over på MOQO app. I denne proces er der nogle få, der har meldt sig, typisk fordi de ikke brugte ordningen så meget. Efterfølgende er 6 nye medlemmer kommet til, og der er ikke længere en venteliste.

Vi har fundet ud af at dem der i MOQO er såkaldte "udbyder administratorer" ikke betaler kontingent. Det gælder Steen, Lars, Hanne og Kim. Vi opretter derfor disse fire som ekstra medlemmer, så der fremover automatisk trækkes kontingent.

Lars har været gennem et større arbejde med at afregne ture, hvor systemet ikke havde talt km eller km var sat til nul. De bagvedliggende fejl er rettet, således at problemet er løst fremover.

Vi har ikke oprettet eksisterende passive medlemmer i MOQO. Aktive medlemmer, som fremover bliver passive vil blive håndteret ved at fratage dem rettigheder til at booke, og kan så aktiveres igen, når de bliver aktive. 

Det har været en kæmpe opgave at få implementeret MOQO systemet, og bestyrelsen vil gerne sammen med Hanne og Kim fejre implementeringen ved at spise frokost sammen på Restaurant Vigen den 7.7.2024. 

Ad 2. Regnskab til og med april

Der har været færre indtægter, da vi har haft færre aktive biler i forbindelse med overgang til MOQO systemet. Vi følger udviklingen, og vurderer om der er behov for prisændringer.

Ad 3. Opsætning af nye ladere med tilskud

I forbindelse med det tilskud vi har fået til opsætning af nye ladestandere, har Vejdirektoratet bedt os give en status på fremdrift med rapportering senest den 1.6.2024. Steen fremsender statusbeskrivelse. Vi er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan pga. overgangen til MOQO system. Det er planen, at projektet skal være afsluttet senest ultimo 2024, og vi satser forsat på det. Lars går i gang med at identificere ladestandere, og Steen konkretiserer aftaler med ejerforeninger, hvor ladere skal sættes op. 

Ad 4. Forlængelse af leasing af Konaer

Leasing af Blå, Rød og Grå Kona udløber i sept./okt. 2024. Da vi er glade for Konaerne, vil vi forsøge at forlænge leasingen endnu et år. Steen kontakter LeasePlan om tilbud.

Ad 5. Kommende møder

Alle betyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Alle dage er tirsdage. 13.8 (Steen), 10.9 (Jan), 8.10 (Lars), 12.11 (Jan) og 3.12 (Steen).  


Referat ændret sidst d. 03.06.2024 kl. 21:32

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM