Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. marts 2024

Dato:d. 13. marts 2024
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Overgang til MOQO system2. Håndtering af skader3. Ny tagboks og tagbøjler til BYD Dolphin4. Kommende møder
Ad 1. Overgang til MOQO system

Fra den 4.-10. marts har bilerne som udgangspunkt ikke været tilgængelige for bookning, da de har været på værksted for at få installeret nye Convadis bokse til MOQO bookingsystemet. Der har været en del problemer med installation af bokse, nogle har ikke været tilsluttet helt korrekt, hvilket har givet følgeproblemer bl.a. med at kilometre ikke tælles. Derfor er der nogle biler, som har køresedler, som skal udfyldes indtil problemet er løst. Det har heller ikke været muligt at installere bokse i alle bilerne inden for den afsatte uge. Den efterfølgende uge 11.-17. marts vil derfor også blive taget i brug. BYD Dolphine bilerne har det særlige problem at dens bilnøgle ikke kan fungere sammen med nøgleholder, så nøglerne skulle sendes til Tyskland for at blive integreret sammen med boksen. Disse biler bliver derfor nøgleløse, og skal tændes/slukkes på start/slut knap i bilen.

Hanne og Kim gør et kæmpe arbejde for bringe biler på værksted og hjælpe medlemmer med det nye system, og Steen og Hanne og Kim er i løbende dialog om problemer, og hvordan de håndteres i administrationsdelen af bookingsystemet.

Der er stadigvæk en del medlemmer, som endnu ikke er kommer over på MOQO app trods gentagne rykkere. Det er vigtigt, at alle kommer over på MOQO app, da kontingent også opkræves via MOQO app. Medlemmer kan ikke længere bruge LetsGo systemet (selvom der er adgang til det), og det lukkes helt ned i slutningen af marts 2024.

Kontingent for marts vil både blive opkrævet af LetsGo system og MOQO system. Lars vil efterfølgende refunere dobbeltopkrævninger. 

Hjemmesiden vil blive opdateret så "Booking" peger på booking via MOQO og vejledning i brug af MOQO app vil også blive lagt ind på hjemmesiden.  

Ad 2. Håndtering af skader

Vi har brug for nogle helt klare aftaler om, hvem der gør hvornår i forbindelse med håndtering af skader. Det kikker vi på, når vi er længere fremme i processen med overgangen til det nye MOQO system. 

Ad 3. Ny tagboks og tagbøjler til BYD Dolphin

Hanne og Kim har købt ny tagboks, da en af de gamle var gået i stykker i låsen, samt tagbøjer til BYD Dolphin. Steen laver kort vejledning til påsætning af tagbøjer til BYD Dolphin samt opretter dem i bookingsystemet.

Ad 4. Kommende møder

Alle betyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Alle dage er tirsdage. 16.4 generalforsamling i Halmhuset efterfuldt af bestyrelsesmøde, 7.5 hos Steen og 11.6 hos Lars. 


Referat ændret sidst d. 26.03.2024 kl. 17:53

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM