Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 2. januar 2024

Dato:d. 2. januar 2024
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Orientering2. Nyt bookingsystem3. Årsregnskab for 20234. Levering af 2 nye BYD elbiler5. Forlænge leasing af Konaerne6. Etablering af ladestandere7. Undersøge nye forsikringer8. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Vi er nu helt ude af SparNord som bankforbindelse. Vi har nu Merkur. 

Ad 2. Nyt bookingsystem

Vi har fået tilbud på nyt bookingsystem via MOQO og læsere/bokse via Convadis. Vi har nogle få spørgsmål, som skal afklares, og så er vi klar til at underskrive kontrakter, når dette er på plads, så vi kan få systemet implementeret. Vores nuværende bookingsystem nedlægges helt fra LetsGo's i slutningen af marts 2024.

En betalingsløsning med STRIPE er indbygget i bookingsystemet.

Andersen Biler vil stå for installation af læsere/bokse.

I forbindelse med implementering af systemet bliver der en hel masse arbejde med opsætning, oprettelse biler og medlemmer og overførsel af allerede fortagne fremtidige reservationer mv. Her ud over skal vi lære systemet at kende og udarbejde vejledninger til medlemmerne. 

Ad 3. Årsregnskab for 2023

Lars fremlagde årsregnskan for 2023, som viste et overskud, også højere end først antaget bl.a. pga. nogle ændrede afskrivninger. Overskudet vil styrke egenkapitalen i foreningen.

Ad 4. Levering af 2 nye BYD elbiler

Vi har endnu ikke fået de endelige datoer for levering af de resterende 2 nye BYD elbiler. 

Ad 5. Forlænge leasing af Konaerne

Konaerne leases for 4 år. Vi vil prøve om det er muligt at forlænge leasingerne med 1-2 år. Steen spørger. 

Ad 6. Etablering af ladestandere

Vi har orienteret vores samarbejdspartnere (Åhusene, Glashusene, Skademosen) om, at vi har fået tilskud til etablering af ladestandere. Vi skal have indgået nogle formelle aftaler, fundet ud af hvilke ladestandere vi skal have og etableret et samarbejde med en lokal elektriker. Vi prioriterer dog etablering af bookingsystem her i starten af året, og derefter ladestandere.

Ad 7. Undersøge nye forsikringer

Vores forsikringer er blevet dyre bl.a. pga. en del skader. Jan vil undersøge om vi kan få et bedre tilbud. 

Ad 8. Kommende møder

Alle betyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Alle dage er tirsdage. 6.2 hos Lars, 12.3 hos Jan, 16.4 generalforsamling i Halmhuset efterfuldt af bestyrelsesmøde, 7.5 hos Steen og 11.6 hos Lars. 


Referat ændret sidst d. 14.01.2024 kl. 20:24

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM