Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. december 2023

Dato:d. 5. december 2023
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent). Gæster Hanne Andersen og Kim Rasmussen.
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Orientering
2. Tilsagn fra pulje om fremme af el-delebiler
3. Møde med HYRE om bookingsystem
4. Tilbud om overtagelse af Køge Delebil
5. Levering af de nye BYD elbiler
6. Regnskab
7. Ideer til planer for 2024
8. kommende møder
Ad 1. Orientering

C3 i Skademosen forlænget til 2.1.2024 for at have flest mulige biler julen over. 

Ad 2. Tilsagn fra pulje om fremme af el-delebiler

Munksøgård Delebilforening har fået tilsagn om støtte til etablering af ladestandere fra Vejdirektoratets pulje til fremme af el-delebiler. Vi har fået tilsagn om i alt knap 353.000 kr. Det er vi utroligt glade for, og vi er glade for jeres støtte til projektet som samarbejdspartner i forbindelse til interessetilkendegivelser til ansøgningen. Når projektet er fuldført vil vi have lademulighed for alle vores 15 delebiler, hvor målet er, at alle biler skal være elektriske med udgangen af 2025.

I forbindelse med projektet vil der blive etableret en ladestander (11 kW) ved ejerforeningen for Åhusene, en ladestander (11 kW) ved ejerforeningen for Glashusene og to ladestandere (begge 11 kW) ved afdelingen Skademosen under Boligselskabet Sjælland.

Projektet er formelt gået i gang, og vi forventer at afslutte det inden udgangen af 2024. 

Ad 3. Møde med HYRE om bookingsystem

Bestyrelsen havde møde med HYRE den 4.12 om nyt bookingsystem. Vores nuværende bookingsystem via LetsGo udfases den 1. april 2024, og vi skal derfor have et nyt, hvor HYRE system kunne være en mulighed. HYRE system er omkring dobbelt så dyrt som vores nuværende, passer ikke så godt til vores forretningsmodel, og giver ikke mulighed for tilpasninger. Vi vil derfor undersøge alternativer. Vi har mulighed for at gå tilbage til det system vi havde før LetsGo dvs. Andelsbilen. Det er billigt, men det har en lang række svagheder. HYRE har foreslået flere forskelige alternativer, og Steen vil tage kontakt til MOQO, som skulle have et system, som vil passe os godt.

Ad 4. Tilbud om overtagelse af Køge Delebil

Køge Delebil har fire biler. Formanden, som stod for en stor del af driften af delebilordningen, er desværre død, og der er ikke andre til at drive foreningen videre. Vi har fået tilbud om at overtage Køge Delebil. Vi takker dog nej tak til at overtage Køge Delebil, da vi ikke kan overkomme det. Muligvis er Byens Bil interesseret i at overtage. Byens Bil er baseret i Jylland.

Ad 5. Levering af de nye BYD elbiler

Den første af 3 BYD Dolphine elbiler bliver leveret den 11.12. De to andre skulle komme et par uger efter, men endelige datoer foreligger endnu ikke.

Ad 6. Regnskab

Lars forventer at regnskabet for 2022 kommer i nogenlunde balance. 

Ad 7. Ideer til planer for 2024

Vi diskuterede følgende ideer til aktiviteter i 2024:

- valg og implementering af nyt bookingsystem

- etablering af 4 nye ladestandere som del af tilsagn om støtte til etablering af ladestandere fra Vejdirektoratets pulje til fremme af el-delebiler 

- flere elbiler når flere fossilbiler skal udfases

- undersøge økonomien i at eje alle vores ladestandere frem for at lease

- endnu en ansøgning til Vejdirektoratets pulje til fremme af el-delebiler omhandlende etablering af solceller til opladning af elbilerne og muligheder for smart opladning, når elpriserne er lave samtidig med at rækkevidde garanteres fx hver morgen.

- renovere delebilrum med træbeklædning af vægge, bedre belysning og bedre reoler tilpasset autostole. Dette kan dog først finde sted, når der er en afklaring af hvilket varmesystem Munksøgård fremover skal have, da det påvirker mulighederne i varmecentralen.

- undersøge behov for at justere priser i starten af 2024. 

Ad 8. kommende møder

Alle betyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Alle dage er tirsdage. 2.1. hos Steen, 6.2 hos Lars, 12.3 hos Jan, 16.4 generalforsamling i Halmhuset efterfuldt af bestyrelsesmøde, 7.5 hos Steen og 11.6 hos Lars. 


Referat ændret sidst d. 17.12.2023 kl. 15:05

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM