Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. oktober 2023

Dato:d. 5. oktober 2023
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen (referent)
Afbud:Steen Solvang Jensen
Dagsorden:1. Orientering
2. Køb af 3 elbiler
3. Ansøgning om støtte til ladestandere
4. Dialogmøde med LetsGo om nyt bookingsystem
5. Regnskab
6. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Steen har holdt foredrag om Munksøgård Delebilforening herunder vores opstart, som vituelt møde under Bofaellesskab.dk. Det er en digital platform og mødested for bofællesskaber.

Ad 2. Køb af 3 elbiler

Bestyrelse samt Hanne og Kim var ude at se og prøvekøre en BYD Dolphin bil den 24. sept. i Terminalen i Taastrup. Vi har besluttet, at købe 3 af disse, som leveres i efteråret. De erstatter rød C3, rød Zoe og Grå Zoe. Rød C3 og rød Zoe sælges til forhandler og Grå Zoe er leaset af Sixt og bliver afleveret den 18.10.2023.

Ad 3. Ansøgning om støtte til ladestandere

Steen har sendt ansøgning til Vejdirektoratet om støtte til ladestandere. Vi søger i alt 470.481 kr., og kan få 75% i støtte dvs. 352.861 kr. Vi håber vores ansøgning opnår støtte, som vil muliggøre ladestandere til resten af de fossile biler og erstatning til elbiler. 

Ad 4. Dialogmøde med LetsGo om nyt bookingsystem

LetsGo afholdt virtuelt dialogmøde den 12.10. 2023 omkring nyt bookingsystem. Firmaet HYRE har overtaget LetsGo, og bookingsystemet fra LetsGo bliver udfaset. Vi skal derfor også have et nyt bookingsystem. Lars deltog i mødet. Vi skal snarest tage stilling til om vi også skal have HYRE's bookingsystem. 

Ad 5. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med september. Vi forventer stadigvæk et resultat i balance med enten et lille overskud eller lille underskud. 

Ad 6. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Torsdag den 9. november (Lars) og tirsdag den 5. december (Steen). På decembermødet er Hanne og Kim også inviteret.


Referat ændret sidst d. 22.10.2023 kl. 19:41

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM