Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. september 2023

Dato:d. 7. september 2023
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Orientering
2. Regnskab
3. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Steen skal fortælle om delebiler og opstart af Munksgård Delebilforening ved et borgerarrangement på skole i Gevninge om "Vi kører grønt i Lejre". 

Køge Delebil og Albertslund Delebil vil i dialog med Byens Bil og Hyre/Letsgo omkring evt. overtagelse, da de har svært ved skaffe personer, som vil drive foreningerne. Steen vil også deltage, men vi har ingen planer om overdragelse, men vil høre om fremtiden for vores bookingsystem, som begge foreninger har og ejes af Hyre/Letsgo.

Hele bestyrelsen samt Hanne og Kim tager ud og besigtiger BYD Dolphin i Taastrup søndag den 24.9. Måske kommende bil til erstatning af Zoe/C3.

Bestyrelsen har den 12.9 pillet det slidte halvtag ned, som sad på gavl af varmecentralen på Munksøgård. Vi har ikke haft færre problemer med de ladere, der sad under tag i forhold til dem uden tag, så ser heller ingen grund til at opstte nyt halvtag.

Bankkonto i Merkur er aktiveret medio august, således at vi kan foretage ind- og udbetalinger, ligesom foreningens Dankort er tilknyttet.

Lars har undersøgt om det er muligt at lade med vores OK brændstofkort på OK's ladestandere. Det er det ikke.

Ladestanderen i Kirsebærparker er endeligt blevet udskiftet. Det har været i meget lang proces. Den har ladet upåklageligt siden den blev udskiftet. 

Steen er blevet interviewet af Copenhagen Electric den 6.9. Munksøgård Delebilforening bliver en af flere cases i en publikation om elektrificering inden for mobilitet. 

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med august. Det ser ud til at regnskabet for hele året bliver i balance, og måske med et lille overskud.

Ad 3. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Torsdag den 5. oktober (Jan), torsdag den 9. november (Lars) og tirsdag den 5. december (Steen). 


Referat ændret sidst d. 14.09.2023 kl. 19:36

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM