Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. august 2023

Dato:d. 9. august 2023
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referant)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Ansøgning til fremme af el-delebiler
2. Helårsdæk
3. Bilkøb
4. Lade med OK kort
5. Regnskab
6. Fjerne halvtag på Munksøgård
7. Kommende møder
Ad 1. Ansøgning til fremme af el-delebiler

Steen havde udarbejdet et udkast til en ansøgning om støtte til nye ladere, hvor der kan opnås 75% støtte i en pulje under Vejdirektoratet. Ansøgningsfrist er den 6. oktober 2023. Vi vil søge støtte til opsætning af ladere, der hvor vi endnu ikke har dvs. i Åhusene, Glashusene og Skademosen (ny placering ved boligselskab). Det kræver tilsagn fra de ejerforeninger, hvor laderne skal opsættes. Vi har udarbejdet tilsagnsbreve, som de enkelte ejerforeninger skal underskrive, og som skal vedlægges ansøgningen. Senere vil der blive indgået forpligtigende aftaler.

Ad 2. Helårsdæk

Der er kommet forbedrede helårsdæk på markedet, som måske kan erstatte sommerdæk/vinterdæk. Det vil både være billigere og mindre arbejdskrævende. Desværre kræver nogle lande fx Sverige fortsat, at man skal have vinterdæk i vinterperioden, og da vores biler også benyttes til skiferier mv. i Sverige har vi udskydt overgang til helårsdæk i denne omgang. Vi vil se tiden an mht. til krav om vinterdæk i vores nabolande.

Ad 3. Bilkøb

Vi står overfor at skulle udskifte 3 biler til efteråret. Det er rød C3 (bilver 5 år omkring 1. sept.), rød Zoe (5 år omkring 1. nov.) og Grå Zoe (leasing udløber midt okt.).

Vi planlægger, at købe 3 BYD Dolphin. Der er premiere på bilen den 24. sept., hvor bestyrelsen tager ud og besigtiger dem i Taastrup. Bilerne forventes, at kunne leveres i løbet af efteråret. Vi sælger ikke rød C3 og rød Zoe før vi kan få de andre.

Ad 4. Lade med OK kort

Lars vil undersøge om det er muligt at betale for ladning med vores nuværende OK kort på OK ladestandere. 

Ad 5. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med juli. Det ser foreløbigt ud til at blive et regnskab i balance. 

Ad 6. Fjerne halvtag på Munksøgård

De halvtag som er opsat for at beskytte elladerne på Munksøgård er meget slidte, og bestyrelsen vil nedtage dem ved lejlighed. Steen finder et tidspunkt. Vi har ikke haft færre problemer med fx fugt på dissse ladere end andre steder, så det er nok ikke så afgørende, at laderne er beskyttet mod regn. 

Ad 7. Kommende møder

Alle møder er kl. 20.00. Torsdag den 7. september (Steen), torsdag den 5. oktober (Jan), torsdag den 9. november (Lars) og tirsdag den 5. december (Steen).


Referat ændret sidst d. 28.08.2023 kl. 19:57

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM