Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. marts 2023

Dato:d. 7. marts 2023
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. 1. Orientering2. 2. Ændrede medlemsvilkår3. 3. Ladestander i Trekroner Øst4. 4. Vilkår for faddere5. 5. Generalforsamling den 13.4.20236. 6. Årligt brugermøde med LetsGo den 9.3.20237. 7. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 2.3. Det blev besluttet, at fortsætte foreningen, som havde ligget underdrejet i lang tid, og en ny formand forventes at kunne vælges på kommende møde den 28.3, hvor kommende indsatser for Danske Delebiler fastlægges.

Steen holder aftenskolekursus om delebiler den 21.3 på Munksøgård, hvis der er nok tilmeldinger. 

Ad 2. Ændrede medlemsvilkår

Medlemsvilkårerne ændres således at passive medlemmer, som vil overgå til aktive medlemmer kommer først på ventelisten, hvis der er en venteliste. Dette for at give værdi til passive medlemmer, som ønsker at genoptage medlemsskab, og for at undgå at medlemmer ikke tør blive passive medlemmer, hvis det tager meget lang tid før man kan blive aktiv igen. Vi har pt. en venteliste på hele 18, hvor man kan forvente at skulle stå omkring et år på ventelisten, da der udmeldes omkring 15 om året.

Et medlem har udtrykt ønske om at børn af forældre, som er medlemmer, får fortrinsret på ventelisten, men vi mener ikke generelt at B-medlemmer skal have fortrinsret, da der allerede er adgang til delebil i familien.

Det vil endvidere blive præciseret at skader og uheld med bilerne altid meldes til Hanne Andersen, og det er alene Hanne eller en fra bestyrelsen, som kan træffe beslutninger, som har økonomiske konsekvenser for foreningen fx ved brug af vejhjælp.

Medlemsvilkårerne vil blive tilrettet og lagt på hjemmesiden.

Ad 3. Ladestander i Trekroner Øst

Steen har et møde med formanden for Trekroner Grundejerforening den 12.3 omkring mulig placering af ladestander til betjening af 2 elbiler i Trekroner Øst. Vendeplads ud for institutionen Skademosen har tidligere været på tale, men nogle fra bestyrelsen i grundejerforeningen synes ikke dette er en god ide, da lastbiler også vender der, og forældre parkerer der kortvarigt for at aflevere børn i institutionen Skademosen.

Hvis det ikke lykkedes at finde et egnet sted via Trekroner Grundejerforening har boligselskab i bebyggelsen Skademosen 40-140 tilbudt 2 pladser, som er tæt på vendepladsen, og vi går videre med dette, hvis der ikke findes en løsning med Trekroner Grundejerforening.

Ad 4. Vilkår for faddere

En udmeldt fadder har fundet det besværligt at skulle samle regninger sammen for refundering gennem kassereren. Vi diskuterede mulige andre ordninger fx et fast beløb for at være fadder, men fastholdte nuværende ordning, da den er mest økonomisk og refunderer faktiske udgifter.

Ad 5. Generalforsamling den 13.4.2023

Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt den 6.3.

Lars har udarbejdet regnskab for 2022 og budget for 2023. Regnskabet er sendt til intern revisor. 

Ad 6. Årligt brugermøde med LetsGo den 9.3.2023

Steen deltager i årligt brugermøde med LetsGo den 9.3. To andre delebilforeninger deltager også (Albertslund Delebil og Køge Delebil). Vores primæsre ønske er at få kalenderen tilbage i bookingsystemet, som i en periode kun har virket for samme uge, og nu er helt fjernet). Endvidere ønsker vi, at LetsGo beskriver, hvilken service vi kanforvente af vores betalinger for bookingsystemet (en såkaldt Service Level Agreement).

Ad 7. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. 13.4 (efter generalforsamling), 16.5 (hos Steen), 8.6 (hos Jan). Møder for efteråret fastlægges på mødet den 8.6.


Referat ændret sidst d. 18.03.2023 kl. 12:28

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM