Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 24. januar 2023

Dato:d. 24. januar 2023
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Orientering
2. Regnskab
3. Dækopbevaring og dæksalg
4. Laderstander i Trekroner Øst
5. Danske Delebiler
6. Håndbog om etablering af delebilforeninger
7. Generalforsamling
8. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Ny fadder til grå Dacia Spring på Munksøgård er fundet.

Dacia Spring i Absalons Have har ikke ladet så stabilt og slår sommetider ladningen fra til frustration for medlemmer, som reserverer bilen, da der så ikke er så meget strøm på som forventet. Vi flytter bilen til Kirsebærparken, hvor vi har et ekstra udtag, og vil over en længere periode teste om bilen lader stabilt på laderen i Kirsebærparken. Steen orienterer om flytningen, som betyder, at grøn C3 flytter fra Kirsebærparken til Absalons Haven.

Vi har pt. en venteliste på 13 personer, som gerne vil være medlemmer af delebilforeningen, hvor vi har et maks. antal medlemmer på 165. Det betyder, at man kan forvente, at der går omkring et år fra man skriver sig på ventelisten indtil man får mulighed for at blive aktivt medlem. Hvis man allerede er medlem og overgår fra aktivt til passivt medlem, er spørgsmålet, om man skal på ventelisten, hvis man genoptager sit medlemsskab, eller man skal have forrang ved at blive placeret som den første på ventelisten. Vi besluttede det sidste, da fordelen skal ligge ved ekstisterende medlemmer. Steen vil skrive det ind i medlemsvilkårene.

Det årlige brugermøde med LetsGo er den 26.1. LetsGo står for vores bookingsystem. Brugermødet er efter bestyrelsesmødet blevet aflyst og ud sat til den 9.3.  

Hanne og Kim holder ferie den 2.-7. februar. Bestyrelsen vil afløse i denne periode, og Steen sender email omkring dette rundt til medlemmerne med telefonnumre.

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde et foreløbigt årsregnskab for 2022. Den endelige afregning af strøm med CLEVER og Munksøgård Foreningen kan først foretages medio februar, så det endelige regnskab vil først foreligge umiddelbart herefter. Regnskabet vil blive gennemgået af vores interne revisor Niels Thøgersen inden det fremlægges på generalforsamlingen. Det forventes et mindre overskud på omkring 20.000 kr. 

Ad 3. Dækopbevaring og dæksalg

Vi opbevarer nu alle vores dæk i laden på Oline gård på Munksøgård. Vi har solgt et sæt overskydende vinterdæk med fælg til 1.000 kr. på DBA med annonceringsomkostninger på 78 kr.

Ad 4. Laderstander i Trekroner Øst

Vi har fået et tilbagemelding fra grundejerforeningen for Trekroner Øst, at de ikke ønsker at have to af vores elbiler stående på vendeplads, som først var udpeget. Steen arrangerer et møde med grundejerforeningen for at finde en anden placering.

Ad 5. Danske Delebiler

Forperson for Danske Delebiler har trukket sig. Danske Delebiler er en branche/interesse organisation for delebilordningen i Danmark, hvor vi også er medlemmer. Den kommer muligvis op at stå med en anden forperson. Det er potentielt en god organisation for information om delebiler, lobbyarbejde og erfaringsdeling mellem de forskellige delebilordninger.

Ad 6. Håndbog om etablering af delebilforeninger

Steen er blevet kontaktet af Roskilde Kommune, som med ved hjælp af en konsulent vil udarbejde en håndbog etablering af delebilforeninger i boligselskaber. Steen har sagt ja til at hjælpe med vores erfaringer.

Ad 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver den 14. april i Halmhuset, Munksøgård 21B. Steen vil indkalde i god tid. Vi ønsker flere i bestyrelsen, og gerne en mere ligelige kønsfordeling, så overvej gerne om du ønsker at stille op. Vi er pt. 3 i bestyrelsen, og den kan være op til 6 medlemmer.

Ad 8. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. 7.3 (hos Lars), 13.4 (efter generalforsamling), 16.5 (hos Steen), 8.6 (hos Jan).


Referat ændret sidst d. 28.01.2023 kl. 13:43

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM