Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. december 2022

Dato:d. 8. december 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent) samt Hanne Andersen og Kim Rasmussen
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Præcisering af garantibil på hjemmesiden
4. Årligt møde med LetsGo
5. Håndtering af skader
6. Indsatser i 2023
7. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Dæk opbevares nu i laden på Munksøgård, og vi vil få et firma til at skifte dækkene mellem vinter- og sommerdæk. 

Vi har et sæt ekstra vinterdæk på fælg til Zoe. Steen vil finde ud af om vi kan sælge dem.

Der er oprettet en facebookgruppe om udbredelses af delebiler i Danmark.

Ny Zoe kom på bookingsystemet den 28.11.

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med november. Underskudet er omkring 86.000 kr. Men vi får tilbagebetaling af el via Munksøgård Foreningen samt at vi har afskrevet for meget på nogle af bilerne. Tager vi dette i betragtning forventer Lars et mindre overskud for 2022, når årsregnskabet kan gøres endeligt op.

Lars har fået hævet kassekreditten til 450.000 kr. som er nødvendigt, da vi forventer at købe flere biler i fremtiden fremfor at lease. Vi betaler 10% i rente.

Præmien på vores forsikringer stiger, fordi vi har mange skader.  

Jan vil spørge Coop Bank om et tilbud. 

Ad 3. Præcisering af garantibil på hjemmesiden

Et medlem har klaget over, at vedkommende skulle refundere udlejningsbil efter reglerne om garantibil, og at beskrivelsen på hjemmesiden af, hvornår reglerne om garantibil gælder ikke var dækkende for den aktuelle situation. Klagen er delvist imødekommet, og der er fundet en løsning med delvis refundering. Beskrivelsen på hjemmesiden er blivet tydeliggjort, så det er klart at reglerne for garantibil er de eneste regler for refundering vedr. leje af udlejningsbil, også i situationer som fx nedbrud af en bil umiddelbart før start af bookingperiode. Refundering af brændstof er endvidere opdateret, så prisen afspejler aktuelle brændstofpriser, som er aktuelt med de meget svingende brændstofpriser for tiden.

Ad 4. Årligt møde med LetsGo

Det årlige brugermøde med LetsGo er den 15.12 hos LetsGo i København. Albertslund Delebil og Køge Delebil deltager også. Emner, som vi gerne vil tage op er: at kalenderfunktionen skal virke, slå sparefunktion fra i boks, passive medlemmer håndteres bøvlet, A-medlemmer bør ikke kunne oprette B-medlem i bookingsystem, da det ikke virker fuldt ud. Kunne vi få en Service Level Agreement af den service vi kan forvente af LetsGo. LetsGo fremtidsplanen, og vores placering heri.

Ad 5. Håndtering af skader

Vi har desværre en del skader, og det kan være vanskeligt at udrede, hvem der har lavet skaderne, hvis medlemmerne ikke selv melder sig, og hvad der præcist er sket i forbindelse med skaderne. Det er Hanne og Kim, som håndterer skader, men de kan videregive opgaven til Steen og Lars på skift, når det er nødvendigt.

Ad 6. Indsatser i 2023

Ideer til 2023: Nye tagbokse for mangelfulde tagbokse. Oprydning i autostole. Flere ladestandere og evt. selv eje dem. Finde erstatnings bil til Zoe'rne, når disse skal afhendes i løbet af 2023. Flere i bestyrelsen. Undersøge om der er alternativer til nuværende bookingsystem.

Ad 7. Kommende møder

Alle møder er kl. 20.00. 12. januar (Jan), følgende møder aftales på dette møde.


Referat ændret sidst d. 10.12.2022 kl. 12:04

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM