Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 3. november 2022

Dato:d. 3. november 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Refundering vedr. garantibil
2. Opbevaring af vinter- og sommerdæk
3. Ny Renault Zoe
4. Aftenskolekursus om delebilisme
5. Midlertidigt lån
6. Kommende møder
Ad 1. Refundering vedr. garantibil

Et medlem har klaget over, at vedkommende skulle refundere udlejningsbil efter reglerne om garantibil, og at beskrivelsen på hjemmesiden af, hvornår reglerne om garantibil gælder ikke var dækkende for den aktuelle situation. Klagen er delvist imødekommet, og der er fundet en løsning med delvis refundering. Beskrivelsen på hjemmesiden vil blive gjort mere tydelig, så det er klart at reglerne for garantibil er de eneste regler for refundering vedr. leje af udlejningsbil, også i situationer som fx nedbrud af en bil umiddelbart før start af bookingperiode.

Ad 2. Opbevaring af vinter- og sommerdæk

Prisen på opbevaring af vinter- og sommerdæk hos Citroën er steget væsentligt. Lars har fundet ud af, at vi kan købe en service, hvor en person kommer til os og skifter dækkene. Det kræver, at vi selv opbevarer dækkene. Vi vil gerne opbevare dem i det rum i varmecentralen, som tidligere blev benyttet af bytte-nytte, men de er interesseret i fortsat at benytte rummet. Alternativt kunne vi opbevare dem i laden på Oline, hvilket Steen har spurgt bestyrelsen for Oline om samt pris herfor. En sidste mulighed er at opbevare dem i varmecentralen, hvor pillefyret på sigt nedlægges, da Munksøgård overgår til anden varmeforsyning. Der skal snarest findes en løsning, da bilerne snart skal have vinterdæk på.

Ad 3. Ny Renault Zoe

Sixt har valgt at sælge vores Zoe Sixt 4, og den er blevet afleveret. Vi har fået en erstatningsbil, da vores leasingkontrakt løber frem til oktober 2023. Erstatningsbilen er også en Zoe, men en nyere version med større batteri og længere rækkevidde, og som samtidig kan hurtiglades. Denne version ville være væsentligt dyrere at lease, hvis vi skulle lave en ny leasingkontrakt, men vi får denne bil til samme pris som nuværende leasingaftale. Dvs. ny til gammel pris.

Hanne arbejder på at få installeret boks i bilen, og Steen vil udarbejde en vejledning for brug af bilen. 

Ad 4. Aftenskolekursus om delebilisme

Steen afholdt et aftenskolekursus den 25. oktober om delebilisme generelt og om Munksøgård Delebilforening, som eksempel. Det blev arrangeret i regi af Grønt Omstillingsforbund, som er et nystartet oplysningsforbund med fokus på bæredygtighed. Steens præsentationer vil blive lagt på hjemmesiden.

Ad 5. Midlertidigt lån

Vores kassererer har ydet foreningen et midlertidigt lån i forbindelse med vores bestræbelser på at hæve vores kassekredit, som endnu ikke helt er faldet på plads. Det har betydet, at foreningen har sparet dyre renter. Kassereren får 3% i rente på det midlertidige lån, hvilket er samme procentsats, som han får på sin opsparing i  Lån & Spar banken.

Ad 6. Kommende møder

8. december (Steen). Traditionen tro serveres julegodter. Hanne og Kim er også inviteret.  


Referat ændret sidst d. 08.11.2022 kl. 21:09

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM