Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. september 2022

Dato:d. 12. september 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Orientering
2. Medlem af elbilforeningen
3. Regnskab
4. Skade
5. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Zoe Sixt 4 skal snarest afleveres, da udlejningsselskabet har solgt bilen. Det har de desværre ret til, selvom vi havde lejekontrakt på den indtil oktober 2023. Steen er ved at finde ud af om vi kan få en erstaningsbil gennem Sixt.

Ny fadder til Sixt 4 er fundet, og også en ny person til at luge ved delebilerne på Munksøgård.

Steen tjekker op på status for etablering af ladestander i Trekroner Øst.

Steen får besøg af nogle studerende fra DTU den 16.9, som vil høre om delebilordningen, som del af et innovtionsprojekt, som de har. 

Ad 2. Medlem af elbilforeningen

Vi er blevet medlem af Elbilforeningen. Vi har bl.a. fået tilsendt noget informationsmateriale, som Steen vil lægge i delebilrummet. Endvidere vil Steen skrive en kort reklame for Elbilforeningens hjemmeside, som har mange gode råd omkring elbiler, ladning mv. 

Ad 3. Regnskab

Lars fremlagde regnskab. De høje energipriser kan også ses på vores omkostninger. Vi har allerede brugt vores budget for 2022 for brændstof og strøm med udgangen af august. Vi har tidligere sat priserne op for at imødegå de stigende omkostninger, og vi vil følge udviklingen i indtægter og udgifter for at se, om der er behov for yderligere stigninger i tids- og kmpriser. Lars vil forsøge at vurdere vores forventede merudgifter i resten af 2022 og om vores øgede indtægter kan følge med.

Ad 4. Skade

Der er et medlem, som har forvoldt en skade på en af bilerne, hvor omstændighederne omkring skaden ikke kan betragtes som hændeligt uheld, og derfor ikke er omfattet af forsikringen. Derfor kommer medlemmet også selv til at betale skaden.

Ad 5. Kommende møder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. 3. oktober (Jan), 3. november (Lars), 8. december (Steen).  


Referat ændret sidst d. 18.09.2022 kl. 17:37

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM