Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 10. august 2022

Dato:d. 10. august 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Orientering2. Kalenderfunktion i bookingsystem3. Fadder til Zoe Sixt 44. Regnskab juni og juli5. Ansvar og proces for behandling af skader6. Medlem af elbilforeningen7. Beholde rød C3 og rød Zoe i 5 år8. Hæve kassekreditten9. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Vi får leveret en ny Dacia Spring til erstatning for Zoe/Sixt 3. Boks til bookingsystem isættes og bilen forventes at være på Munksøgård den 15.8. Zoe/Sixt 3 afleveres senest den 21.8.

Dacia Spring Grå får stamplads på Munksøgård på plads 3.

Ad 2. Kalenderfunktion i bookingsystem

Pt. vises reservationer i kalenderen på en uheldig måde. Det vises som om en reservation optager hele dagen selvom den reelt ikke gør det. Hvis man klikker på selve reservationerne i kalenderen, er de oplysninger der vis korrekte.

Vi har rykket LetsGo for at ordne dette, da kalenderen har mange fordele for både medlemmer og bilbestyrer.

LetsGo har ønsket at nedlægge kalenderfunktionen, da de synes de bruger for meget tid på vedligeholdelse af den. 

Ad 3. Fadder til Zoe Sixt 4

Før sommerferien og et par gange efterfølgende er der opfordret til at et medlem melder sig som fadder for Zoe Sixt 4, fortsat uden held. Fadderrollen er en vigtig funktion, og der opfordres til at man tager denne opgave på sig.

Ad 4. Regnskab juni og juli

Lars fremlagde regnskab til og med juni og juli. Der er fortsat ekstra udgifter til brændstof, strøm og skader. 

Ad 5. Ansvar og proces for behandling af skader

Hanne og Kim var også til stede under dette punkt.

Vi gennemgik de seneste skader, som der desværre er kommet flere af.

Det er Hanne og Kim, der håndterer skader, og kan få hjælp hertil af Steen og Lars. 

Ad 6. Medlem af elbilforeningen

Vi besluttede, at melde os ind i Elbilforeningen, da vi kan få vigtige oplysninger igennem medlemsskabet. Der er bl.a. et månedligt magasin, hvor nye elbiler vurderes. 

Ad 7. Beholde rød C3 og rød Zoe i 5 år

Rød C3 og Rød Zoe bliver 4 år i efteråret, men vi har besluttet at beholde dem yderligere et år, så de i alt bliver 5 år inden de udskriftes. 

Ad 8. Hæve kassekreditten

Vi vil hæve kassekreditten i banken fra 300.000 kr. til 450.000 kr., da vi får brug for dette både af hensyn til likviditet og køb af biler i fremtiden. 

Ad 9. Kommende møder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. 8. september (Lars), 3. oktober (Jan), 3. november (Lars), 8. december (Steen). 


Referat ændret sidst d. 20.08.2022 kl. 13:47

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM