Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. juni 2022

Dato:d. 9. juni 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Juestering af leasingpriser på 4 Konaer
4. Kalender i bookingsystem
5. Sommerferie
6. Kommende bestyrelsesmøder
Ad 1. Meddelelser

Vi har forsøgt at købe endnu en Dacia Spring gennem Renault, men de kan ikke sige, hvornår det er muligt pga. administrative systemudfordringer.

Vi er maks. 165 medlemmer, og der er pt. 10 på venteliste. Der er ingen som har meldt sig ud i år, hvor der normalt er omkring 15 udmeldinger om året mere eller mindre jævnt fordelt over året. 

Ad 2. Regnskab

Regnskabet viser langt højere udgifter til brændstof og strøm end antaget i budgettet. På den baggrund har vi været nødsaget til at hæve km-priserne med 25 øre pr. km, som vil træde i kraft så hurtigt som muligt som LetsGo kan implementere det i bookingsystemet.

Ad 3. Justering af leasingpriser på 4 Konaer

LeasePlan har sendt forslag til ændrede priser på vores leasingkontrakter på baggrund af, hvor mange km vi har kørt indtil nu i de fire Konaer. Det var fordelagtigt for en af bilerne, men ikke for de andre, og man skulle acceptere de nye priser for alle fire biler. Vi har afslået, da den samlede pakke ikke var økonomisk fordelagtig os.

Ad 4. Kalender i bookingsystem

LetsGo har meddelt, at de ikke længere ønsker at understøtte kalenderfunktionen, og helt vil fjerne den.

Det er vi rigtig kede af, fordi der er flere fordele ved kalenderen. Kalenderen er meget nyttig for medlemmerne, når man skal planlægge reservationer især, hvis man ikke får sin ønsket reservation i første omgang. Den er derfor meget brugt, når vi har et meget stort pres på brug af bilerne. Den muliggør også, at man kan se, hvem der har booket samme bil efter sin egen reservation, hvilket kan være nyttigt, hvis man er forsinket, og vil have fat i det medlem, som det kunne gå ud over.

Den er også meget nyttig for vores bilbestyrer i forbindelse med at skaffe sig et overblik over ledige tider til fx service, dækskift og udbedring af skader.

Vi har derfor kraftigt opfordret LetsGo til at genoverveje jeres beslutning. 

Ad 5. Sommerferie

I sommerferien vil følgende fra bestyrelsen være kontaktpersoner Lars (2428 9339) i uge 27 og 31, Steen (3018 3127) i uge 29 og 30, og Jan (2731 5057) i uge 28. 

Ad 6. Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. 10. august (Steen), 8. september (Lars), 3. oktober (Jan), 3. november (Lars), 8. december (Steen). 


Referat ændret sidst d. 16.06.2022 kl. 20:41

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM