Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 3. maj 2022

Dato:d. 3. maj 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Gennemførelse af prisstigning
3. Erstatning for Zoe Sixt 3
4. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Gavekort er uddelt den 14.5 til de personer, som får kompesation for udførte opgaver samt de personer, som fik tildelt de 3 elbilpriser.

Referat af generalforsamlingen den 7.4.2022 ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlem Michala er trådt ud af bestyrelsen efter lang tids fravær.

Ad 2. Gennemførelse af prisstigning

På generalforsamlingen den 7.4 blev det besluttet at hæve priserne med 5% pga. prisstigninger på brændstof og strøm. Lars har kontaktet LetsGo med henblik på at få priserne implementeret, men de har foreløbigt kun rettet priserne for nye reservationer, men de skal også gøre det for allerede foretaget reservationer efter 7.4.

Ad 3. Erstatning for Zoe Sixt 3

Leasing af Zoe Sixt 3 udløber den 21.8.2022, og den har tidligere været forlænget to gange, og kan ikke forlænges mere. Steen bestiller en ny Dacia Spring til erstatning, som vi køber. En følge heraf bliver at vi sandsynligvis skal hæve kassekreditten til august. 

Ad 4. Kommende møder

Næste møde er hos Jan kl. 20.00 torsdag den 9.6. Møder i efteråret aftales. 


Referat ændret sidst d. 06.06.2022 kl. 21:19

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM