Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. februar 2022

Dato:d. 8. februar 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter og Michala Lylloff
Dagsorden:1. Meddelelser2. Regnskab 2021 og budget 20223. Roskilde Kommune etablerer ladestandere på Skademosegård4. Re-etablere grus i Kirsebærparken5. Generalforsamling6. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Zoe elbil Sixt 3 er forlænget et halvt år. Det var ikke muligt at forlænge den yderligere. Den er forlænget til den 21.8.2022 til samme  pris som eksisterende leasing.

Revideret fadderliste er rundsendt. Fadderlisten opdateres igen, når de nye Dacia Spring er klar til udlejning. De to nye Dacia Spring er ved at få monteret bokse til bookingsystemet.

Oversigt over medlemmernes mulighed for rentefordrag er rundsendt til kommende selvangivelse for 2021. 

Ad 2. Regnskab 2021 og budget 2022

Årsregnskab for 2021 viser et overskud på 23.135 kr., og der var budgetteret med et mindre underskud på 4.720 kr. Det er dejligt med et overskud efter flere år med mindre underskud. Den primære grund til overskuddet er, at vi har haft betydeligt mere kørsel i 2021 i forhold til 2020, og dermed større indtægter.

Vi vurderer, at det er nødvendigt at hæve priserne for at kunne et budget i balance for 2022 med et mindre overskud, da der har været betydelige prisstigninger på brændstof, strøm og forsikringer, samt at den relativt høje inflation også betyder stigende priser på andre områder. For at undgå for store prisstigninger med års mellemrum vil vi hellere hæve priserne hvert år svarende til inflationen. Priserne blev sidst hævet i 2019. Vi forventer, at hæve priserne med 5%.

Ad 3. Roskilde Kommune etablerer ladestandere på Skademosegård

Det er glædeligt, at der kommer flere offentlige ladestandere i Roskilde, se https://www.tv2lorry.dk/roskilde/roskilde-saetter-ekstra-stroem-paa-bilerne. Som en del heraf er det planen at etablere 4 ladepladser på Skademosegård.

Det synes oplagt at vi kunne få glæde af det, men det er desværre ikke så lige til. 

Kommunen har hjemmel til at stille p-pladser til rådighed og dedikere dem til elbiler samt lave udbud for private operatører til etablering af standere.

Kommunen må ikke betale omkostninger, som vi skulle have til etablering af ladestander.

Vi kan heller ikke få glæde at mindre omkostninger til gravearbejde, da man ikke betaler disse direkte. Man betaler ikke graveomkostninger, da forsyningsselskabet har forsyningspligt, så man betaler tilslutningsbidrag, strømkapacitet og ladestander. Det er det vi har gjort i Kirsebærparken, hvor vi har etableret en ladestander på deres jord.

Forsyningsselskabet har pligt til at etablere nye strømpunkter til samme pris, om det er i en by eller på landet.

Det er offentlige p-pladser til elbiler, som kommunen etablerer, som vi derfor også kunne benytte. Men det dur ikke, da vi har brug for en dedikeret stamplads til vores biler, så medlemmerne er sikre på, at de kan lade en elbil hver gang.

Vi får faktisk et nyt problem, hvis der etableres 4 offentlige p-pladser til elbiler, hvis vi samtidig etablerede ladestandere på vores p-pladser samme sted. Der ville være meget stor risiko for at nogen elbilister ville benytte vores standere, hvilket faktisk er muligt med CLEVERs ladere, da de ikke er koblet op til kun vores nøglebrikker. Vi vil ganske vist ikke komme til at betale for strømmen, men pladsen vil ikke være tilgængelig for vores medlemmer i den situation.

Derfor ville det være en fordel, hvis vi istedet kunne etablere 2 stampladser til elbiler sammen med en ejerforening i områder. 

Ad 4. Re-etablere grus i Kirsebærparken

Efter at der er etableret ladestander i Kirsebærparken, har ejerforeningen klaget over at noget af gravearbejdet i et grusareal ikke er re-etableret tilfredstillende. Vi har gennem længere tid forsøgt at få CLEVER til at gøre noget ved det, hvilket de har accepteret, men de gør det bare ikke. Lars og Steen vil selv gøre det, da vi ikke kan blive ved at vente, og vi gerne vil bevare et godt samarbejde med ejerforeningen i Kirsebærparken. 

Ad 5. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 7. april. Steen vil sende indkaldelse i god tid før generalforsamlingen.

Ad 6. Kommende møder

Alle dage kl. 20.00. Tirsdag den 8.3 (Jan), torsdag den 7.4 (efter generalforsamling, Steen), tirsdag den 3.5 (Lars) og torsdag den 9.6 (Jan).   


Referat ændret sidst d. 13.02.2022 kl. 13:33

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM