Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. januar 2022

Dato:d. 13. januar 2022
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent) samt Hanne Andersen og Kim Rasmussen
Afbud:Jan Peiter og Michala Lylloff
Dagsorden:1. Michale holder pause fra bestyrelsen
2. Skadehåndtering
3. To nye Dacia Spring samt serviceaftale
4. Elladning i Absalons Have
5. Stigende forsikringspriser
6. Forlænge leasing af Sixt 3
7. Regnskab
8. Kompensation for frivilligt arbejde
9. Året der gik og kommer
10. Kommende møder
Ad 1. Michale holder pause fra bestyrelsen

Michale holder pause fra bestyrelsen pga. arbejdspres.

Hanne og Kim deltog i bestyrelsesmødet, da de blev forhindret i at deltage i mødet før jul. 

Ad 2. Skadehåndtering

Der er tre skadeanmeldelser siden slutningen af december, som skal håndteres. Steen overtager dem. 

Ad 3. To nye Dacia Spring samt serviceaftale

De to nye Dacia Spring blev leveret den 4.1. De fik monteret vinterdæk den 18.1. Boks til bookingsystem er tidligere bestilt og forventet monteret inden for de næste to uger.

Den ene Dacia Spring vil få stamplads i Absalons Have, der hvor C1 nu står. Steen sørger for at få kodet ladebrik til lader i Absalons Have ved hjælp af Stephan i Absalons Have.

Den anden Dacia vil stå på Munksøgård.

Steen vil udarbejde en 1-sides mini-vejledning i, hvordan ladning mv. foregår i Dacia Spring. 

Hanne og Kim vil flytte C1 til gårdpladsen på Olinegård, dvs. gården lige overfor delebilerne på Munksøgård. Den vil fortsat kunne reserveres frem til den 30.1, hvorefter den bliver solgt. 

Ad 4. Elladning i Absalons Have

Der er nu etableret lader i Absalons Have på vores stamplads, og den er koblet til strøm og styresystem. Vi får prioriteret ladning, således at der altid er tilstrækkelig strøm til vores Dacia Spring uagtet, hvor mange andre elbiler, som er koblet til opladning.

Vi har også fået nogle priser for vores bidrag til etableringen samt løbende udgifter, som er fornuftige, og vi har meddelt Absalons Have, at vi accepterer dette.

Ad 5. Stigende forsikringspriser

Vores forsikringsselskab har varslet en prisstigning i præmien på omkring 33% grundet de mange skader, som vi har haft. Efter prisstigende vil niveauet på præmierne være på omkring samme nivau, som før vi overgik fra gammelt til nuværende forsikringsselskab. Vi er godt tilfredse med forsikirngsselskabet og har ingen aktuellet planer om at skifte, men vil måske senere undersøge om vi kan få lavere præmier. Vi har dog ikke så god forhandlingsposition pga. vores skadehistorik. De fleste skader er parkeringsskader, som måske kunne undgås, hvis der er mere opmærksom i forbindelse med parkering.  

Ad 6. Forlænge leasing af Sixt 3

Leasing af Sixt udløber den 31.3.2022. Steen vil forsøge at forlænge leasingen. 

Ad 7. Regnskab

Lars fremlagde regnskabet, som er et årsregnskab for 2021. Der kan stadig komme mindre ændringer til regnskabet, og det skal også gennemgås af vores interne revisor. Vi har haft øget omsætning i 2021 og forventer et overskud på omkring 30.000 kr. Det er dejligt med et overskud efter nogle år med mindre underskud. Overskuddet skal bruges til konsolidering af egenkapitalen.

Ad 8. Kompensation for frivilligt arbejde

Steen sender en oversigt til Lars over de personer, som skal godtgøres for frivillig indsats i 2021.  

Ad 9. Året der gik og kommer

Hanne og Kim deltog i denne diskussion, da de ikke kunne deltage i mødet før jul.

Hanne og kim fortalte, at det var et stort arbejde at have bilerne kørende i sommeren 2021, hvor vi havde to ekstra biler (de gamle Berlingoer) og flere biler kørte med køresedler.

Hanne og Kim har gjort det til en procedure at gennemgå bilerne ved dækskift, og tjekke at alt udstyr, papir mv. er i bilerne.

2021 har været et år med mange skader især parkeringsskader.

2021 var året hvor vi fik to nye Berlingoer samt sort Kona, og opsat ladestander i Kirsebærparken og proces om lademulighed i Absalons Have.

I 2022 forventer vi at arbejde med lademulighed i Åhusene. Rød C3 skal afhændes, og rød Zoe og Sixt 3 skal udskiftes. Hvilken biltype vi skal satse på er endnu ikke afgjort, og der åbner sig måske nye muligheder i 2022, da der hele tiden kommer flere elektriske biler på markedet. Vi skal måske også have testet om vi kan få billigere forsikring. 

Ad 10. Kommende møder

Alle dage kl. 20.00. Tirsdag den 8.2 (Lars), torsdag den 10.3 (Jan), torsdag den 7.4 (Steen), tirsdag den 3.5 (Lars) og torsdag den 9.6 (Jan).   


Referat ændret sidst d. 22.01.2022 kl. 18:53

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM