Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. december 2021

Dato:d. 19. december 2021
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Michala Lylloff, Hanne Andersen, Kim Rasmussen
Dagsorden:1. Mindre opdatering af hjemmeside2. Forsikringer3. Regnskab4. Placering af biler5. Lademulighed i Åhusene6. Året der gik og året der kommer7. Kommende møder
Ad 1. Mindre opdatering af hjemmeside

Hjemmesiden trænger til mindre opdateringer bl.a. med fordeling af biler på typer. Steen går den igennem, og orienterer Lars om ændringerne. 

Ad 2. Forsikringer

Lars meddelte, at vores forsikring stiger med omkring 33% grundet flere skader. Efter prisstigningerne er prisen omkring på samme niveau, som med vores tidligere forsikringsselskab. I det nye år vil vi overveje om vi skal skifte forsikringsselskab.

Ad 3. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med november. Vi forventer fortsat et mindre overskud i 2021 primært grundet mere kørsel. 

Ad 4. Placering af biler

Sort Kona flyttes, så den står sammen med de øvrige Konaer. Det skyldes, at sorte Kona står udsat på sin plads, og oftest parkeres, så den rager langt bagud. Steen orienterer Hanne.

Ad 5. Lademulighed i Åhusene

Jan fortalte, at der er en gruppe i Åhusene, som arbejder med at etablere ladestandere til elbiler, og vi sandsynligvis kan komme med i den ordning. 

Ad 6. Året der gik og året der kommer

Det der har fyldt mest er arbejdet med lademulighed til elbiler, og mange skader på bilerne. Vi har endvidere diskuteret det fremtidige mix af biltyper, og hvad der skal erstatte de nuværende Zoere. I løbet af året fik vi også indarbejdet regler omkring vanvidskørsel.

I det nye år skal vi fortsat arbejde med lademulighed i Absalons Have/Åhusene og i Skademosegård/Jernaldermarken.

Fremover køber vi kun elbiler, og vi skal have fastlagt fremtidens mix af biler. Vi skal have fundet en erstatning for nuværende Zoer, som vi ikke kan fortsætte med at lease gennem Sixt, da Sixt ønsker at sælge dem. De kunne erstattes af nye Zoe eller evt. Konaer, der dog er noget dyrere. I slutningen af december får vi leveret to Dacia Spring elbiler, som er en bil som i størrelse svarer til C1. Vi tænker, at vi kunne have fire af disse, således at der var en på Munksøgård, Kirsebærparken, Absalons Have og Skademosegård. De to nye Berlingoer vil først blive skiftet i 2025, hvor vi til den tid forventer at kunne købe elbiler med god rækkevidde i denne bilstørrelse.

I forventer et lille overskud i 2021, som vi regner med at bruge til konsolidering af egenkapitalen.

For år tilbage gennemførte vi en prisstigning på omkring 10%, som også betød mindre kørsel og indtægter. Fremtidige prisstigninger vil vi foretage med mindre stigninger med oftere.

I det nye år vil vi overveje om vi skal skifte forsikringsselskab pga. stigning i priserne på 33% som følge af flere skader. 

Ad 7. Kommende møder

Møder i det nye år skifter mellem tirsdage og torsdage, så vidt muligt. Alle dage kl. 20.00. Torsdag den 13.1 (Steen), tirsdag den 8.2 (Lars), torsdag den 10.3 (Jan), torsdag den 7.4 (Steen), tirsdag den 3.5 (Lars) og torsdag den 9.6 (Jan).  


Referat ændret sidst d. 09.01.2022 kl. 15:47

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM