Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. maj 2021

Dato:d. 11. maj 2021
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Michala Lylloff, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem
2. Aftale om strøm til elbilerne på Munksøgård
3. Afregning af garantibil
4. Brugermøde med LetsGo
5. Kommende møder
Ad 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem

Velkommen til Michala Lylloff som er nyt bestyrelsesmedlem valgt på generalforsamlingen i april 2021. 

Ad 2. Aftale om strøm til elbilerne på Munksøgård

Lars har fået foranstaltet at Munksøgård Delebilforening overtager brugernavnet for afregning af strøm i varmecentralen på Munksøgård, som forsyner elbilerne på Munksøgård med strøm. I praksis betyder det, at vi skal afregne alt forbrugt strøm med elskabet. Fra CLEVER får vi oplyst strømforbruget på laderne, som Munksøgård Delebilforening skal betale, og resten skal Munksøgård Foreningen betale. Da Munksøgård Delebilforening er momspligtig kan vi trække momsen på strømmen fra. Det betyder ikke noget for Munksøgård Foreningen, som ikke er momspligtig. 

Ad 3. Afregning af garantibil

Medlemmerne har ret til at leje en udlejningsbil i Europcar, hvis Munksøgård Delebilforening ikke har en bil i det pågældende tidspriode fx en weekend. Ordningen gælder kun biler som modsvarer vores delebiler i størrelse og prisklasse. Lars vil på hjemmesiden beskrive præcist hvilke bilklasser i Europcar, som modsvarer vores biler.

Ad 4. Brugermøde med LetsGo

Mødet blev aflyst af LetsGo pga. sygdom samme dag som det skulle afholdes. Steen vil prøve at organisere et nyt møde. 

Ad 5. Kommende møder

Bestyrelsesmøderne er kl. 20.00 på følgende datoer: torsdag den 10.6 (Jan). Møderne efter sommerferien aftales på mødet den 10.6.  


Referat ændret sidst d. 02.06.2021 kl. 21:00

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM