Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 15. april 2021

Dato:d. 15. april 2021
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Merete Andersen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Orientering2. Erstatning for Zoe Sixt 23. Beholde gamle Berlingoer sommeren over4. Brugermøde med LetsGo den 19.45. Forsikringer6. Vanvidskørsel7. Stillingtagen til revisionsrapport8. Status kommende ladestandere9. Kompensation for frivilligt arbejde10. Kommende møder
Ad 1. Orientering

Steen deltog i generalforsamling i Danske Delebiler den 30.3.2021. Der har været stille i organisationen under corona. Det er nyttigt at være medlem, da det er et forum for erfaringsudveksling, og forhåbenligt kommer Danske Delebiler også til at spille en større politisk rolle.

Ad 2. Erstatning for Zoe Sixt 2

Leasing af Zoe Sixt 2 udløber den 3. juli 2021. Steen havde fået tilbud på nye Zoe med lidt større batteri og mulighed for lynladning, Leaf og Kona. Vi valgte en nye Kona, da den kun er lidt dyrere end de andre. Leaf har kortere rækkevidde end Kona, og bruger CHAdeMO stik for lynladning, som ikke er så udbredt, og den lader halvt så hurtig ved vores egne ladere.

Ad 3. Beholde gamle Berlingoer sommeren over

Vi har bestilt to nye Berlingoer, men de bliver måske først leveret hen over sommeren. Derfor beholder vi de to gamle Berlingoer sommeren over, også selvom de nye skulle komme i løbet af sommeren, for at have bedst mulig dækning med biler sommeren over. De gamle Berlingoer vil have midlertidige stamplads i gårdrummet på Olinegård, når de nye bliver leveret. 

Ad 4. Brugermøde med LetsGo den 19.4

Steen vil deltage i brugermøde hos Letsgo den 19.4. Albergslund Delebil og Køge Delebil vil også deltage. Vi skal bl.a. diskutere forbedringer til bookingsystem, og hvilken service vi kan forvente af LetsGo. Mødet blev aflyst på dagen grundet sygdom i Letsgo.

Ad 5. Forsikringer

Topdanmark har kontaktet Lars for at give et tilbud. Tilbuddet var ikke så godt, som vores nuværende hos LeasePlan, som vi synes yder god service i forbindelse med skader. 

Ad 6. Vanvidskørsel

Ny lovgivning gør, at vi kan risikere at få en delebil beslaglagt, hvis et medlem kører vanvidskørsel. Merete havde udarbejdet et forslag til ændring af medlemsvilkårene, som blev tiltrådt. Steen får medlemsvilkårene ændret og lagt på hjemmesiden. 

Ad 7. Stillingtagen til revisionsrapport

Revisionsrapporten forelagt af intern revisor Lone Samuelsson på generalforsamlinge den 15.4, konkluderer, at regnskabet foreligger i god stand og at alle bilag findes, og de er fin orden, og at der ikke er fundet uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring. Revisionsrapporten kommer også med nogle forbedringsforslag bl.a. om et revisionsspor i bookingsystemet, som dog kræver at LetsGo forbedrer bookingsystemet på dette punkt, samt bemærkning omkring håndtering af salgsmoms.

Vi vil arbejde for, at LetsGo implementerer et revisionsspor i bookingsystemet, samt sørge for, at vi fremover betaler moms af salg af biler. 

Ad 8. Status kommende ladestandere

Steen har rykket CLEVER, som skal opsætte ladestander i Kirsebærparken. Stander har været i restordre i flere måneder, og Radius som skal opgradere strømforsyningen med flere ampere, er også blevet forsinket.

Åhusene, hvor Jan Peiter bor, har på fællesmøde sagt ja til at have en elbil stående med ladestander. Steen udarbejder et udkast til en aftale omkring dette. Vi har pt. en C3 stående i Åhusene.

Vi har endvidere indtil videre en mundtlig aftale om at have en elbil i Absalons Have, hvor vi pt. har en C1 stående. Vi bliver en del af den ladeforening, som Absalons Have har etableret. Steen vil kontakte dem og spørge om det er muligt at kommende elbil med placering i Åhusene også kunne blive det. 

Ad 9. Kompensation for frivilligt arbejde

Steen vil få lavet gavekort til uddeling for udførte tjanser i delebilforeningen (delebilrum, lugning, intern revision) samt personalegaver til Hanne og Kim, som også er gavekort. Det er gavekort til gårdbutikken på Munksøgård.

Ad 10. Kommende møder

Bestyrelsesmøderne er kl. 20.00 på følgende datoer: tirsdag den 11.5 (Lars), torsdag den 10.6 (Jan). Grundet corona holdes møderne ind til videre virtuelt.     


Referat ændret sidst d. 26.04.2021 kl. 20:42

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM