Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. februar 2021

Dato:d. 11. februar 2021
Tilstede:Jan Peiter, Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Medlemsstatus ved flytning ud af medlemsområde3. Lademulighed i Absalons Have4. Ellader i Åhusene5. Køb af nye Berlingoer6. Forlænge leasing af elbil7. Årsregnskab 20208. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Lars meddelte at løsøre forsikringen var fladet på plads. Den koster 1.400 kr. om året, og er en betingelse for leasing af vægladere gennem CLEVER. Ud over skadesforsikring af vægladere/standere dækker den også løsøre i delebilrummet som tagboks mv. 

Lars har haft et møde med TOPDanmark, som vil give os til forsikringstilbud på forsikring af bilerne. Det er TOPDanmark, som har kontaktet os. Vi skal dog have markante besparelse før vi går gennem besværet ved at flytte forsikringer. Vi flyttede forsikringer sidste år.

Lars fortsat på at udarbejde et udkast til en serviceaftale med LetsGo, som skal beskrive, hvad vi kan forvente af service fra dem.

Steen arbejder fortsat på at organisere et brugermøde med LetsGo samt Køge Delebil og Albertslund Delebil. 

Ad 2. Medlemsstatus ved flytning ud af medlemsområde

Når medlemmer flytter ud af medlemsområdet i Trekroner har den hidtidige praksis været at man fortsat kunne forblive medlem. Vedtægterne er ikke specifikke om, hvilken medlemsstatus man har i denne forbindelse. Vi bekræftede denne praksis. 

Ad 3. Lademulighed i Absalons Have

Steen har haft et møde med repræsentant for en forening i Absalons Have, som organiserer lademulighed for elbiler for beboere i Absalons Have. I Absalons Have har de etableret ladere til flere elbiler på deres parkeringsplads. Vi har som bekendt en C1, som har parkeringsplads på Absalons Have, og de tilbyder os at være medlem af deres elladeforening på lige vilkår med øvrige i Absalons Have. Vedtægter er ved at blive udformet. Vi synes det er en god ide, og Steen vil kontakten repræsentanten for at udtrykke vores interesse. Endelig stilling vil blive taget, når vi kender de præcise vilkår. 

Ad 4. Ellader i Åhusene

Der har ikke været et fællesmøde i Åhusene i meget lang tid pga. corona, så derfor er Åhusene ikke kommet videre med at diskutere, om de kunne have 1-2 elladepladser i Åhusene. Vi har pt. en C3 stående i Åhusene. Jan vil tage kontakt til bestyrelsen og spørge, hvornår der næste gang forventes at holde fællesmøde, hvor det kunne diskuteres.

Ad 5. Køb af nye Berlingoer

De to Berlingoer bliver 4 år omkring midt april i år, og står derfor til udskiftning. Der er ikke umiddelbart nogle gode alternativer på strøm, da rækkevidden er begrænset for biler i denne klasse. Vi besluttede at vi ville have 2 nye Berlingoer med 7 sæder dvs. XL udgaven. Det er den version, der hedder Feel+. Tilkøb af bakkamera, metallak og anhængertræk som ekstraudstyr. Jan skulle i anden sammenhæng besøge Citroen, så han ville spørge til hvilket udstyr XL med 7 sæder havde, da det ikke fremgik præcist af prisliste.

Jan vender hurtigt tilbage med besked, og vi vil hurtigt herefter tage en endelig beslutning. Vores erfaring er at det tager 3-4 uger fra vi får bilen til boks mv. er installeret og funktionsdygtigt. Vi vil derfor gerne have de to nye Berlingoer leveret medio marts, så vi kan have dem klar, når de to gamle bliver solgt medeo april. 

Ad 6. Forlænge leasing af elbil

Leasing af Sixt 2 udløber i marts 2021 og Steen vil forlænge den endnu et år. 

Ad 7. Årsregnskab 2020

På sidste møde fremlagde Lars årsregnskab for 2020, og der har ikke været nogle væsentlige ændringer til dette. Lars vil udarbejdet et budget for 2021 til kommende bestyrelsesmøde. 

Ad 8. Kommende møder

Generalforsamling bliver torsdag den 15. april 2021 kl. 20.00. Det afholdes som et virtuelt møde. 

Møderne er kl. 20.00 på følgende datoer: torsdag den 11.3 (Jan), torsdag den 15.4 (Steen), tirsdag den 11.5 (Lars), torsdag den 10.6 (Jan). Grundet corona holdes møderne ind til videre virtuelt.  


Referat ændret sidst d. 16.02.2021 kl. 08:07

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM