Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. januar 2021

Dato:d. 14. januar 2021
Tilstede:Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Orientering2. Regnskab3. Henvendelse vedr. lyd fra elbil under opladning4. Opladning i Åhusene/Absalons Have5. Brugermøde med LetsGo6. Næste møder
Ad 1. Orientering

I forbindelse med vores forsikringer gennem LeasePlan har vi også vejhjælp. Desværre vil vejhjælpsfirmaet kun køre fx en Hyundai bil til Hyundai værksted i Roskilde, men ikke til vores samarbejdspartner Andersen Biler i Roskilde, som står for service af vores biler. 

Vi har klaget over dette, men det bliver ikke ændret, da vejhjælpsfirmaet på en eller anden måde er koblet til de forskellige bilmærker, som har en økonomisk interesse i at deres biler bliver kørt til "egne" værksteder.

Vi har fået LetsGo til at samle nogle overgrupper som hedder "Tagbøjle" og "Tagboks" i bookingsystemet, så der er færre grupper, når man går ind og booker. Tagboks 1 og Tagboks 2 bliver således først vist, når man har valgt ledigt tidsrum.

Før jul fik vi to sæt tagbøjler til de nye Hyundai Konaer. Tagbøjlerne er i delebilrummet. Vejledning til montering er sat op på indersiden af dør til delebilrummet. Vejledningen kommer også på hjemmesiden under Biler/Ekstra udstyr.

Ad 2. Regnskab

Udkast til regnskabet for 2020 viser et lille forventet underskud på knap 18.000 kr. Vi har fortsat en solid egenkapital på omkring 500.000 kr.

Lars udarbejder et budget for 2021 til næste møde.

Årsregnskab for 2020 og budget for 2021 bliver fremlagt på kommende generalforsamling i foråret. 

Ad 3. Henvendelse vedr. lyd fra elbil under opladning

Vi har fået en henvendelse fra en nabo til den kommende ladestander i Kirsebærparken, som er bekymret over lyd fra elbilerne under opladning. Steen udarbejdet er et svar til vedkommende på baggrund af diskussion på mødet.

Ad 4. Opladning i Åhusene/Absalons Have

Næste sted vi gerne vil etablere mulighed for opladning af elbiler er i Åhusene og Absalons Have. Vi vil om muligt gerne have 2 p-pladser i Åhusene (mod en nu). Dette er i proces, og ikke endeligt vedtaget. Da p-pladsen i Absalons Have er meget tæt på den i Åhusene, burde der være mulighed for at de kunne dele samme strømpunkt, og vi kan dermed spare penge ved etablering. Hvis vi får 2-pladser i Åhusene, vil vi således kunne forsyne 3 elbiler i Åhusene/Absalons Have, hvorved vi ikke behøver at etablere opladning i Glashusene. Hvis vi kun får en p-plads i Åhusene kan 2 elbiler stadigvæk dele i Åhusene/Absalons Have.

Steen kontakter Absalons Have vedr. ovenstående. 

Etablering af ladestander i Kirsebærparken koster omkring 85.000 kr., så det er en fordel af have flere elbiler samme sted, og det er en fordel at de kan dele strømkapacitet.

Ad 5. Brugermøde med LetsGo

Steen kontakter LetsGo for afholdelse af et brugermøde med LetsGo. Køge Delebil og Albertslund Delebil kan også deltage, og det kan være et virtuelt møde. 

Ad 6. Næste møder

Møderne er kl. 20.00 på følgende datoer: torsdag den  11. februar (Merete), torsdag den 11.3 (Jan), torsdag den 15.4 (Steen), tirsdag den 11.5 (Lars), torsdag den 10.6 (Jan).  


Referat ændret sidst d. 16.01.2021 kl. 12:25

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM