Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 10. december 2020

Dato:d. 10. december 2020
Tilstede:Merete Andersen, Jan peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent). Derudover Hanne Andersen og Kim Rasmussen
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Regnskab3. Forsikring af ladere4. Service, dæk og opbevaring5. Laderstander i Kirsebærparken6. Problemer med boks i rød Kona og C3 i Åhusene7. Året der gik, og året der kommer8. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Der er nu et Shell Recharge ladekort i alle elbilerne samt plug-in bilen. Det sidder i "solskyggen" i førersædet. Ladekortet kan benyttes til ladestandere, som ikke er CLEVERs ladestandere. Det er fx ladestandere fra Eon, eller hvis du skal lade i udlandet. Du skal fortsat bruge ladebrikken, der sidder sammen med bilnøglen til at lade på offentlige CLEVER ladere, dvs. den ladebrik, som du benytter på Munksøgård.  

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskabet. Det ser stadigvæk formuftigt ud og 2020 forventes faktisk at få større omsætning end 2019 trods corona, og vi forventer også et mindre overskud.  

Ad 3. Forsikring af ladere

CLEVER stiller krav om, at vi forsikrer de ladere vi leaser af dem mod hærværk, tyveri mv. Lars havde forespurgt vores forsikringsselskab (IF), og vi skal have oprettet en løsøre forsikring. Dette vil Lars sætte i værk. Vi bliver forsikring for 200.000 kr. som er mindste forsikring. Den dækker også værdier i delebilrummet.  

Ad 4. Service, dæk og opbevaring

De tre Hyundai Konaer, som vi har leaset gennem LeasePlan, står Hyundai i Roskilde for at servicere. Andersen Biler står for at servicere vores Citroën biler. Zoer leaset gennem Sixt bliver servicereret af Renault i Roskilde. Andersen Biler har forespurgt om de også kunne stå for at lave service på Hyundai Konaerne samt også skift af vinterdæk/sommerdæk/opbevaring af dæk. Det er vi positivt stemt overfor, da vi har et godt samarbejde med Andersen Biler, og vi ønsker ikke at forholde os til flere værksteder end højst nødvendigt. Hvis de kan lave service på vores røde Zoe (som vi selv ejer) må de også godt det, hvilket Hanne og kim finde ud af. Steen finder ud om LeasePlan kan acceptere service hos Andersen Biler for Konaerne. 

Ad 5. Laderstander i Kirsebærparken

Steen underskrev kontrakt med CLEVER den 2. december om levering af ladestander i Kirsebærparken. Prisen på etablering af ladestander med to udtag (som den vi har på Munksøgård) er 59.453 kr., hvortil skal lægges 25.800 kr. for tilkøb af strømkapacitet. dvs. ialt omkring 85.000 kr. (ekskl. moms). Vi ser derfor frem mod betydelige investeringer for at etablere ladestandere til fremtidige elbiler uden for Munksøgård. Vi har hidtil været heldige, at det har været reletivt billigt at sætte elladere op på Munksøgård, hvor varmecentralen er født med høj strømkapacitet, så ikke har skulle tilkøbe det, og det er billigt at trække kabler gennem varmecentralen.

Vi besluttede, at afskrive ladestandere over 10 år dvs. en afskrivning på 8.500 kr. pr. år for ladestanderen i Kirsebærparken. 

Beslutning om ladestander i Åhusene er stadigvæk i process. Ide om at ladestander i Åhusene og Absalons Have givet kunne kobles sammen og dele et måleskab, da de vil stå reletivt tæt på hinanden. Dette vil spare omkostninger i forhold til at etablere to selvstændige ladestandere. 

Kabel i Kirsebærparken er forbedret til større strømforbrug end to biler, så vi kunne måske få tilladelse til at have endnu en bil stående i Kirsebærparken, hvorved vi kunne spare etablering af ladestander i Glashusene.  

Ad 6. Problemer med boks i rød Kona og C3 i Åhusene

Vi har desværre haft en del problemer med boks i rød Kona og C3 i Åhusene, som har startspærret bilerne. Kommunikationen med LetsGo omkring dette er langsommelig og besværlig, da den skal gå gennem deres emailbaserede supportsystem. Det betyder også bøvl og besvær for Hanne og Kim, og Steen, som også kan inddrages i problemerne. Det betyder, at det tager for lang tid at få en ny bil i drift, hvorved vi har omkostninger til leasing uden samtidig at have en indtægt ved udlejning. Vi har også haft en ekstra udgift ved at skulle bruge vejhjælp til at flytte en startspærret bil fra Munksøgård til værksted.

Problemerne blev løst om fredagen (efter bestyrelsesmødet), og vi håber, at de ikke opstår igen.  

Ad 7. Året der gik, og året der kommer

Enighed om at de nye Konaer næsten løser elbilernes problem med rækkevidde. De har en faktisk rækkevidde på omkring 400 km, og de kan lynlade på offentlige ladestandere, så man hurtigt kan få ladet ekstra km.

Det har været et travlt år med skift af mange biler til elbiler og etablering af flere ladere.

Næste år skal de to Berlingoer udskiftes. Det bliver sandsynligvis til to fossil Berlingoer, da elbiler i denne klasse har beskeden rækkevide.

Vi kunne godt tænke os at have en serviceaftale med LetsGo, som var præcis i, hvad vi kan forvente af dem. 

Der skal fortsat arbejdes på at integrere flere elbiler og etablering af flere ladestandere. 

Vi kunne arbejde med at gøre hjemmesiden lidt mere overskuelig.  

Arrangere årligt brugermøde med LetsGo.

Ad 8. Kommende møder

Møderne er kl. 20.00 på følgende datoer: torsdag den 14. januar (Lars), torsdag den  11. februar (Merete), torsdag den 11.3 (Jan), torsdag den 15.4 (Steen), tirsdag den 11.5 (Lars), torsdag den 10.6 (Jan).  


Referat ændret sidst d. 14.12.2020 kl. 08:28

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM