Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. november 2020

Dato:d. 12. november 2020
Tilstede:Jan Peiter, Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Elstander i Kirsebærparken
4. Øget fokus på vask af bilerne
5. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Vi har fået ekstra Shell Recharge ladekort, som kan bruges til ladestandere i udlandet samt ikke-CLEVER ladere i Danmark fx Eon.

Steen sørger for, at de kommer i elbilerne, og sender information rundt om deres brug samt beskriver det på hjemmesiden. 

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskab for 2020 til og med oktober. Det ser ud til, at vi får et overskud i år. 

Ad 3. Elstander i Kirsebærparken

Steen deltog i besigtigelse den 4.11 af opsætning af ladestander i Kirsebærparken til betjening af to elbiler. Vi får tilsendt et tilbud fra Elcon. Et groft overslag er, at det vil koste 50.000-60.000 kr.  

Behandling af forslag om ladestander i Åhusene forventes behandlet på kommende fællesmøde i ejerforeningen for Åhusene. 

Ad 4. Øget fokus på vask af bilerne

Bilerne lever ikke altid op til, hvor rengjorte de forventes at være især indvendigt. Vi påskønner meget faddernes indsats for at holde bilerne rene. Derfor sætter vi også kompensationen op for at rengøre en bil til 150 kr., som vil gælde alle bilerne uanset type, og gælde pr. 12. november.

Medlemmerne opfordres også til at hjælpe med at holde bilerne rene ved at efterlade dem ryddelige, automåtterne rystes, hvis de er beskidte mv. Medlemmerne har også mulighed for selv at vaske bilerne på samme vilkår som fadderne. Det kunne fx være i forbindelse med en sommerhus tur. Lars vil få lavet nogle små klistermærker med kortfattet information om dette, som sættes et synligt sted på frontpanelet, som skal synliggøre muligheden for medlemmerne.  

Ad 5. Kommende møder

Året sidste bestyelsesmøde holdes hos Steen den 10. december kl. 20.00. Hanne og Kim er også inviteret, og traditionen tro serviceres gløgg og søde sager. 


Referat ændret sidst d. 15.11.2020 kl. 20:18

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM