Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 10. september 2020

Dato:d. 10. september 2020
Tilstede:Jan Peiter, Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Regnskab3. To nye Hyundai Konaer4. Erstatning for sort Zoe5. Ladere i Kirsebærparken6. Aftale om lader i Åhusene7. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Steen har deltaget i et møde den 8.9 med Køge Delebil og Albertslund Delebil omkring erfaringsudveksling og mulighed for samarbejde mellem vores delebilforening og Køge Delebil og Albertslund Delebil. Konkrete resultater af mødet var, at vi skulle udvekle priser for leasing af biler samt have et fælles møde med LetsGo i efteråret omkring bookingsystem mv.

Steen har deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 25.8. Vi troede, at mødet handlede om at nedlægge foreningen, da den nuværende formand ikke ønsker at fortsætte. Der meldte sig en ny kandidat til formandsposten fra Københavns Delebiler. Foreningen fortsætter derfor, og der indkaldes til generalforsamling senere i efteråret, hvor den nye formand kan vælges. 

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med august. Det ser fortsat ud til, at vi indhenter tab under nedlukningen pga. corona, og kommer ud med et regnskab, som balancerer for 2020. 

Ad 3. To nye Hyundai Konaer

Steen havde fået tilbud på to nye Hyundai Konaer. Vi har fået tilbuddet til samme pris som den første vi bestilte dog med et lille pristillæg for andre farver, (metallak). Vi besluttede, at bestille de to nye Hyundai Konaer. Den ene bliver rød og den anden grå.

Den tidligere bestilte bliver leveret den 18.9 dvs. lidt tidligere end først antaget (2.10). Den er blå. 

Ad 4. Erstatning for sort Zoe

Den 3-årige leasing af Sort Zoe udløber den 1.11.2020. Den er leaset gennem Renault/Toyota Finans. Vi har spurgt, om vi kunne forlænge leasingen, men det kan ikke lade sig gøre.

Vi besluttede, at Steen får et tilbud på leasing af en Zoe gennem Sixt.  

Ad 5. Ladere i Kirsebærparken

Ejerforeningen i Kirsebærparken har underskrevet en aftale med os omkring etablering af ladestander i Kirsebærparken, hvor vores delebiler står. Ejerforeningen skal godkende udseende på den konkrete ladestander. Merete vil tage et billede af vores nye CLEVER ladestander, som er sat op ved pavillion ved siden af varmecentralen på Munksøgård. Hvis ejerforeningen accepterer den, vil Steen få et tilbud fra CLEVER for etablering af nyt strømpunkt og stander med to eludtag til to elbiler. Der skal muligvis opsættes en seperat elmåler, så Munksøgård Delebilforening kan betale for strømmen. Muligvis kan det integreres i laderen.

Ad 6. Aftale om lader i Åhusene

Ejerforeningen i Åhusene har på et fællesmøde tilkendegivet, at den er positiv over for establering af ladestander. Ejerforeningen skal godkende udseende på den konkrete ladestander, og ønsker en stander, som ikke er højere end hækken ved parkeringspladsen. Steen vil undersøge om den nye CLEVER stander kan sættes op, så den ikke er så høj. Jan vil undersøge om det er muligt, at få to parkeringspladser, da laderen har to udtag og to elbiler kan derfor lade samtidig.  

Ad 7. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Torsdag den 8.10 (Merete), torsdag den 12.11 (Jan) og tirsdag den 10.12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 13.09.2020 kl. 21:47

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM