Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. maj 2020

Dato:d. 14. maj 2020
Tilstede:Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Aftale med Kirsebærparken om ladestander
3. Regnskab for april
4. Kommentarer til lokalplan om støj fra motorcykler ved havnen
5. Mulighed for hjælpepakke
6. Rengøring af biler og påfyldning af brændstof
7. Erstatte 2 C3'er
8. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

LetsGo har opdateret bookingsystemet. I den forbindelse er det blevet muligt at anmelde en skabe via bookingsystemet. Der er ingen automatik i at vi ser dette. Skader skal derfor anmeldes til vores bilbestyrer Hanne Andersen. Steen vil undersøge om LetsGo kan fjerne muligheden. 

Ad 2. Aftale med Kirsebærparken om ladestander

Ejerforeningen i Kirsebærparken har accepteret en aftale om opsætning af ladestander i Kirsebærparken. De havde nogle få forslag til ændringer, som vi vil indarbejde. Merete retter aftalen til og sender til Steen for underskrift. Steen sender herefter videre til ejerforeningen for Kirsebærparken. Vi sender samme aftale til ejerforeningen i Åhusene (Jan Peiter).

Ad 3. Regnskab for april

Lars fremlagde regnskab for januar til og med april. Som forventet er der færre indtægter i sammenligning med sidste år pga. mindre kørsel som følge af corona. Vi har tidligere skønnet at mindre kørsel som følge af corona kunne koste foreningen et indtægtstab på op til 100.000 kr., men vi kan først vide, hvor stort tabet bliver, når vi kommer længere hen på året. Den gradvise genåbning betyder, at vi vil komme til at bruge bilerne mere.

Ad 4. Kommentarer til lokalplan om støj fra motorcykler ved havnen

Vi har fået en henvendelse om høring i forbindelse med ændring af lokalplan ved havnen, som vil tillade støjende motorcykeltræf. Henvendelsen går på at opfordre delebilforeningen til at skrive en indsigelse mod ændringen af lokalplan. Som forening har vi dog ikke nogen holdning til dette, og vi vil derfor ikke skrive en indsigelse.

Ad 5. Mulighed for hjælpepakke

Som virksomhed har vi muligvis lejlighed til at søge om delvis kompensation for manglende indtægter. Merete vil undersøge om det er muligt, og hvad bureaukratiet er. 

Ad 6. Rengøring af biler og påfyldning af brændstof

Det hender at en delebil bliver meget beskidt.  Vi opfordrer til at medlemmerne hjælper med at holde bilerne i ryddelig og ren stand, og sammetider hjælper fadderne ved at vaske/rengøre bilerne, som refunderes på samme vilkår som til fadderne.

Husk at hvis der er 1/4-1/3 tilbage i tanken, så skal den fyldes op. Nærmeste tank er OK på Klosterengen. Det er træls at overtage en bil, hvor indikatoren lyser, og det første man skal gøre at få den tanket op. Hvis man ikke følger reglerne om at tanke anses det for mangelfuld aflevering, som kan koste 100 kr. i bøde. 

Ad 7. Erstatte 2 C3'er

Vi skal erstate de to C3'ere (Glashusene og Kirsebærparken), som bliver 4 år hhv. 2. og 17. august 2020.

Vi besluttede at udskifte den ene til en C3 diesel i en version med baksensor og elektriske ruder (TRIUMF version) samt med anhængertræk. 


Den anden erstattes af en Hyundai Kona electric, som vi vil forsøge at lease, da de nu kan leases til fornuftige priser. Dette er en ren elbil. Den normerede rækkevidde er 449 km. Den har et 64 kWh batteri, hvor vores Zoer har 41 kWh. Den realistiske/faktiske rækkevidde på Konaen er omkring 350-400 km. Den kan også hurtiglade med 50 kW, hvor Zoen kun kan lade med 22 kW. Så den kan lade dobbelt så hurtig på ladere i det offentlige rum. Den kan lade omkring 200 km på lidt over en ½ time. Den har dermed stort set løst elbilens rækkeviddeproblem. Den kan faktisk også lade med 100 kW dvs. 4 gange så hurtigt som Zoe, men der er bare ikke så mange af disse ladestandere endnu.

Vi vil kunne lease en Kona for 4595 kr. om mdr. inkl. service med 25.000 km (3 år). Hertil skal lægges forsikring, som vi selv skal sørge for. Det er vel omkring 500 kr. pr. mdr. dvs. samlet 5095 kr. Lars vil få en pris på forsikring. Det er for Essential version som bl.a. har klimaanlæg, AppleCarPlay, bakkamara, vognbaneassistent mv.

Til sammenligning betaler vi 4.519 kr. for leasing af Zoe 41 kW (inkl. service og forsikring). Så Konaen vil være omkring 500 kr. dyrere om mdr.  Så den bør pris sættes lidt højere end Zoen. Alle priser er inkl. moms, og forskellen er lidt anderledes uden moms. 
Hvis man skal købe Konaen koster den 295.000 kr. (Ioniqen kostede 256.000 kr.). Den kan købes gennem Andersen Biler.

Se FDM om Konaens rækkevidde og ladetid, https://fdm.dk/motor/biltest/hyundai-kona-imponerende-raekkevidde

Det ser ikke umddelbart ud til at man kan få fabriksgodkendt anhængertræk på Konaen, men man kunne godt på Ioniq, se https://fdm.dk/alt-om-biler/elbil-hybridbil/alt-om-livet-med-elbil/kan-du-faa-anhaengertraek-til-din-elbil-eller

Konaen kan stå på Munksøgård, og vi kan flytte en Berlingo til enten Glashusene eller Kirsebærparken. 

Steen giver Hanne Andersen besked om salg af de 2 C3'ere samt køb af ny C3. Steen undersøger mulighed for leasing gennem Hyundai.

Begge biler skal kunne bruges fra 1. august 2020. 

Ad 8. Kommende møder

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11.6 (Jan). Møder for efteråret aftales på dette møde.  


Referat ændret sidst d. 23.05.2020 kl. 16:57

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM