Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. marts 2020

Dato:d. 11. marts 2020
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Merete Andersen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Elbilsambasadør
3. Økonomi i forsil og elbiler
4. Indmeldelse via hjemmesiden
5. Regnskab for januar og februar
6. Generalforsamling 23.4
7. Reparere udhæng
8. Ladestander i Åhusene og Kirsebærparken
9. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Steen blev interviewet den 20.2 af to forskere om delebilforeningen i forbindelse med et forskningsprojekt om byer og mobilitet.  

Elbil Sixt 2 er forlænget et år fra den 26.3.2010. Leasingprisen er 260 kr. billigere end forrige leasing periode. 

Ad 2. Elbilsambasadør

Der er stadigvæk medlemmer, som ikke har prøvet at køre i elbilerne. Vi kan opfordre til, at man prøver fx at booke en time kun med det formål at prøve det af uden at man skal andet. Der ligger en kort vejledning om kørsel i elbilerne på hjemmesiden http://delebil.munksoegaard.dk/biler.html

Vi vil forsøge at udpege nogle elbilsambasadører, som kan vise andre medlemmer, hvordan elbilen fungerer. Steen skriver særskilt ud omkring dette.

Ad 3. Økonomi i forsil og elbiler

Steen havde lavet et første udkast til en analyse af indtægter og udgifter for C1, C3, Berlingo og elbilerne. Sammen med Lars vil forudsætningerne blive gennemgået særligt omkring værditab for bilerne, forsikringspriser på de enkelte biltyper mv. Analysen skal bl.a. bruges til at vurdere omkostninger ved udbygning med elbiler samt om det er nødvendigt at justere priserne indbyrdes mellem biltyperne.

Ad 4. Indmeldelse via hjemmesiden

Det er nu muligt at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden https://munksoegaard.letsgo.dk/ dvs. samme sted som vi logger os ind i bookingsystemet. Steen vil udarbejde en kort vejledning, som vil komme til at fremgå af forsiden på delebilforeningens hjemmeside. Lars implementerer det. Vi vil også ligge vores nye privatlivspolitik op, som har været afhængig af at indmeldelse via hjemmesiden kom igang. 

Ad 5. Regnskab for januar og februar

Lars fremlagde regnskab for januar til februar. Inter særligt at bemærke. 

Ad 6. Generalforsamling 23.4

Lars preæsenterede et budget for 2020, som forventes omtrent at balance. Det er usikkert, hvordan situationen om corona vil påvirke indtægterne i 2020. Budgettet vil blive rundsendt inden generalforsamlingen sammen med årsregnskabet for 2019.

Steen indkalder til generalforsamlingen samt udarbejder beretning, og finder frem til de medlemmer, som har fundet vores forskellige elbilspriser. Det sker på baggrund af kørsel i elbil i hele 2019.

Ad 7. Reparere udhæng

Steen og Lars vil forsøge at reparere udhænget ved delebilerne ved varmecentralen på Munksøgård. Mødes kl. 12:00 søndag den 15.3. 

Ad 8. Ladestander i Åhusene og Kirsebærparken

Steen har sendt en forespørgsel til E.ON om tilbud på etablering af ladestander i Åhusene. E.ON har nogle lavere ladestandere end CLEVER, hvilket har været et ønske fra ejerforeningen for Åhusene. Kirsebærparken tænkes, at ville have samme type, da de er mindre og dermed mindre dominerende. Steen vil også prøve at få tilbud fra E.ON til ladestander i Kirsebærparken.

Ad 9. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Torsdag den 14.5 (Merete), og torsdag den 11.6 (Jan) samt efter generalforsamling den 23.4 (halmhuset).  


Referat ændret sidst d. 15.03.2020 kl. 11:49

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM