Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. januar 2020

Dato:d. 9. januar 2020
Tilstede:Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Hjemmeside
3. Årsregnskab for 2019
4. Ladestandere i Kirsebærparken
5. Udvidet balance for laderne på Munksøgård
6. Købe og leasing af nye biler i 2020
7. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Den 7.1 var El-con for at ordne ladekoblingen mellem lader 4 og 6, hvor af den ene ikke havde fungeret stabilt. De to ladere (en til Hyundai opladningshybrid og en til Zoe elbil) deler 22 kWh. Dvs. at hvis de to lader samtidig får de kun 11 kWh, og hvis en lader får den 22 kWh. På øvrige ladere lades der altid med 22 kWh. Hyundaien kan kun lade med max 11 kWh, så det er kun Zoen som samme tider lader med 11 kWh. Vi vurderer ikke, at det er noget problem, da de sjældent vil lade samtidigt og fx begge være kørt helt i bund.

Den 7.1 fik vi opsat en kodelås, da den gamle var gået i stykker. Koden er som hidtil den samme som til brændstofkortene.

Lars vil forsøge at indstille de ure i Zoerne, hvor de ikke er indstillet. Det er ret omstændigt, da bilens computer skal opdateres, som kræver download af program og overførsel via USB-stick.   

Steen vil skrive ud omkring erfaringer med kørsel i Hyundai opladningshydridbilen med vægt på maksimal kørsel i elektrisk tilstand. 

Merete vil dele lille reklamefolder ud i de nye bebyggelser i Trekroner for at få flere medlemmer. Vi er dog meget tæt på at være de 165,som vi har valgt som maksimum.

Ad 2. Hjemmeside

Steen havde udarbejde nogle ændringsforslag til den nye hjemmeside, som Lars vil implementere. 

Ad 3. Årsregnskab for 2019

Lars fremlagde det foreløbige årsregnskab for 2019. Når det sidste er på plads sendes det videre til den interne revisor.

Der forventes et mindre underskud på omkring 8.000 kr., hvilket er inden for skiven af, hvad vi har budgetteret med. 

Ad 4. Ladestandere i Kirsebærparken

Merete sender udkast til aftale om etablering af ladestander i Kirsebærparken afsted til grundejerforeningen for Kirsebærparken. 

Ad 5. Udvidet balance for laderne på Munksøgård

Steen havde snakket med den elektriker, som ordnede ladekoblingen mellem lader 4 og 6 for at høre, hvordan det fungerede og for at høre om udvidelsesmuligheder. Hvis vi fik 2 elbiler mere på Munksøgård ville vi komme op på 8 elbiler. Disse kan godt dele den eksisterende strømkapacitet på 5x22 kWh, hvorved man undgår dyre investeringer i øget strømkapacitet. Det hedder udvidet balance, hvor alle 8 ladere er koblet sammen, således at den samlede strømkapacitet fordeles på de 8 ladere. Hvis alle 8 elbiler lader på samme tid, vil der være 14 kWh til rådighed for hver elbil. Det er dog ikke sandsynligt at alle skal lade samtidigt, og hvis kun 5 skal lade samtidigt vil de få 22 kWh hver. Næste gang vi skal have en ekstra elbil på Munksøgård vil vi få et tilbud på etablering af udvidet balance.  

Ad 6. Købe og leasing af nye biler i 2020

I 2020 skal vi tage stilling til fornyelse af 4 leasede elbiler, samt udskriftning af 2 C1'er, 2 C3'er og 2 Berlingoer. Det er en voldsom investering at skulle foretage dette i 2020. Vi diskuterede forskellige muligheder uden at tage endelig stilling.

De 4 elbiler som leases nu kan forlænges, hvilket ikke kræver yderligere investeringer, da leasing er en løbende udgift.

Vi har tidligere besluttet at konvertere C1'erne til elbiler. Det kunne være leasing af den nye Zoe elbil med omkring 20% længere rækkevidde end vores nuværende Zoere. Den vil få en reel rækkevidde på omkring 300 km om sommeren og omkring 240 km om vinteren. Vi kunne også overveje at købe/lease Danmarks billigeste elbil, som er Seat Mii til 150.000 kr. Den har et batteri på 32 kWh (vores nuværende Zoe har 41 kWh). Den vil derfor have kortere rækkevidde end Zoe. Det er en mikrobil, som minder om en C1.

De 2 C3'er kunne evt. udskiftes med Hyundai opladningshydridbiler.

De 2 Berlingoer er vanskelige at erstatte med tilsvarende elektriske, da disse dels er væsentligt dyrere, men også har begrænset rækkevidde. Begge Berlingoer bliver 4 år i midten af april, men vi vurderer godt at de kan køre til 2021, hvor de kunne udskriftes til Berlingoer igen, hvis der ikke er dukket noget bedre elektrisk op. 

Ad 7. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Møde torsdag den 6.2 (Jan), onsdag den 11.3 (Lars), torsdag den 2.4 (Steen), torsdag den 14.5 (Merete), og torsdag den 11.6 (Jan). 


Referat ændret sidst d. 15.01.2020 kl. 20:58

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM