Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. december 2019

Dato:d. 5. december 2019
Tilstede:Merete Andersen, Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent). Inviterede gæster: Hanne Andersen og Kim Rasmussen
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Vehicle-to-grid projekt
3. Ny hjemmeside
4. Ladekort til brug i udlandet for elbilerne
5. Aftale om ladestander til elbil i Kirsebærparken
6. Muligt andet abonnement på ladning af elbiler
7. Professionel rengøring af ældre biler
8. Investeringsplan for kommende år
9. Garantibil
10. Regnskab
11. Ideer til fremtiden
12. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Efter 10 dages baksen med at få den nye Hyandai opladningshybrid til at acceptere nøglebrik for åbning af dørene kom det til at virke den 4.12. Kort vejledning i kørsel i bilen er rundsendt til medlemmerne og kommer også til at ligge på hjemmesiden.

Vi har fået oprettet et kreditkort, hvor alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive dokument for oprettelse. Kortet skal bl.a. bruges til at knytte til ladekort til brug i udlandet (se punkt 4). 

Ad 2. Vehicle-to-grid projekt

Vi har fået en henvendelse fra en forsker fra DTU om deltagelse i en ansøgning til et projekt om såkaldt vehicle-to-grid. Dvs. at elbilens batteri bruges til at levere strøm tilbage til elnettet ud fra en aftalt strategi for hvornår og hvor meget. Forskeren bor selv i Svalin og projektet skal foregå der, idet de også ønsker at deres solceller og muligt nyt batteri også skal spille sammen med elbilen. Projektet skal forsøge at afbøde problem med svingede produktion fra vedvarende energi i forhold til elforbruget. Når der kommer rigtig mange elbiler bliver det nødvendigt med en styring, så ikke alle elbiler trækker strøm fx i perioden 17-19, hvor alle samtidig trækker strøm til madlavning (såkaldt kogespids) og der fx er lav eller ingen solstrømproduktion fx overskyet/mørke tid.

Projektet vil gerne udnytte vores bookingsystem, da det har informationer om bookninger mv. Systemet skal også have information tilbage omkring træk på batteriet, så LetsGo skal også være med i projektet for at udvikle det og for løbende at kunne stille informationer fra bookingsystemet til rådighed for projektet.

Projektet skal betale alle ekstra omkostninger, som delebilforeningen har i forbindelse med projektet.

Vi vil få en ekstra elbil (sikkert en Nissan Leaf) med parkeringsplads på Svalin og knyttet til vores bookingsystem (dvs. ud over de 15 biler vi har i alt). Der vil være adgang til bilen for alle medlemmer på samme måde som til alle andre biler. Foreningen vil stå for servicering af bilen. Vi må også påregne noget ekstra administration og særskilt regnskab for bilen ved at være i projektet.

Steen har holdt et møde med forskeren den 5.12. 

Ad 3. Ny hjemmeside

Lars havde implementeret Steens forslag til ny hjemmeside, da den interne hjemmeside under bookingsystemet vil blive nedlagt af LetsGo og indhold herfra skal over på den eksterne hjemmeside.

Det er implementeret på en måde, så det også er læsevenligt på smartphone.

Steen vil komme med nogle konkret forslag til tekstændringer, da dele af den eksisterende tekst kræver nogle opdateringer. 

Ad 4. Ladekort til brug i udlandet for elbilerne

Steen har skaffet ladekort til brug i udlandet. Ladekortet kan bruges til 120.000 ladestandere i Europa. Der er ingen abonnement, men til gengæld betaler man overpris for ladning. Vi regner ikke med, at der samlet set vil blive ladet meget i udlandet. Ladekortene vil først blive aktive, når kreditkort er underskrevet (se punkt 1). Medlemmer som ønsker at benytte ladekort i udlandet kan hente et ladekort forud for deres konkrete tur. Kortet hentes hos Hanne. 

Ad 5. Aftale om ladestander til elbil i Kirsebærparken

Merete havde udarbejdet et udkast til en tillægsaftale for etablering af ladestander i Kirsebærparken. Der var nogle forslag til rettelser, som Merete vil indarbejde. Ideen er at have aftalen på plads og underskrevet, så vi kan placere en ladestander i Kirsebærparken, når den tid kommer. Det er således ikke endnu besluttet at placere en elbil i Kirsebærparken. 

Ad 6. Muligt andet abonnement på ladning af elbiler

Steen havde set, at CLEVER har andre abonnementer på ladning end det vi pt har. Det andet abonnement er en fast pris pr. mdr. uanset, hvor meget man lader både hjemme og ude. Det kunne godt være interessant for os, da vores elbiler kører relativt meget. Steen og Lars vil sammen prøve at finde ud af om det er en økonomisk fordel for os. 

Ad 7. Professionel rengøring af ældre biler

Jan havde undersøgt, hvad det vil koste at få professionel rengøring af interiør (især sædebetræk og gulvtæpper). Vi har en ide om at bilerne efter omkring 2 år havde godt af at få en effektiv rengøring for at kunne stå distancen om at holde 4 år. Det vil koste lidt over 2.000 kr. pr. bil pr. rengøring. Det blev besluttet at prøve det. Hanne vil forsøge med en bil, og vi vil efterfølgende beslutte om flere biler skal følge efter.  

Ad 8. Investeringsplan for kommende år

Steen havde fremsendt en oversigt over, hvilke biler som skal udskiftes frem til 2023. Det drejer sig bl.a. om 9 biler i 2020 heraf to er dyre Berlingoer. Det er dermed en meget stor investering i et enkelt år. En mulighed er at forlænge nogle få af bilerne ud over de planlagte 4 år, så udgifterne hertil først falder i 2021. Vi vil prøve at blive mere konkrete på hvordan på de kommende bestyrelsesmøder.

Ad 9. Garantibil

Hanne melder tilbage at one2move (ny Oscar) ikke altid har ønsket biler og yder mindre god service. EuropCar har derimod altid biler og yder god service, og er kun lidt dyrere. På den baggrund besluttede vi fremover kun at anvende EuropCar. Steen retter beskrivelsen på hjemmesiden til samt på blanket til refusion af afholdt udgifter. 

Ad 10. Regnskab

Lars fremlagde regnskab for jan til november. Han vurderer stadigvæk at indtægter og udgifter for hele året vil balance. 

Ad 11. Ideer til fremtiden

Fortsat fokus på hele tiden at udvikle os og gennemføre vores mål om at være CO2 neutrale i 2025. 

Udvikle bedre løbende rengøring af bilerne. 

Ad 12. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 20.00. Møde torsdag den 9.1 (Merete), torsdag den 6.2 (Jan), torsdag den 12.3 (Lars), torsdag den 2.4 (Steen), torsdag den 14.5 (Merete), og torsdag den 11.6 (Jan).


Referat ændret sidst d. 07.12.2019 kl. 14:57

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM