Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 18. november 2019

Dato:d. 18. november 2019
Tilstede:Merete Andersen, Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Ny hjemmeside3. Vehicle-to-grid projekt4. Transport af campingvogne med delebiler5. Tagbøjler til ny Hyundai opladningshybrid6. Reklame for flere medlemmer7. Refundere strøm ved brug af mormorkabel til elbil8. Professionel rengøring af bilerne efter 2 år9. Satellit ladestationer10. Regnskab11. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Steen har fået leveret et Shell Recharge kort, som muliggør opladning på 120.000 ladestanderne i Europa. Ideen er at skaffe disse kort til alle elbilerne, så dette kan bruges ved opladning i udlandet.

Indkøbt opladningshybridbil vil få installeret boks i løbet af ugen. Opsætninger af ladeboks er desværre forsinket pga. fejl fra leverandørens side.

Steen sørger for at forlænge kontrakt på Sixt 1 med endnu et år. Nuværende kontrakt udløber den 5.12.2019.

LetsGo er ved at udvikle noget der til forveksling ligner en app til bookingsystemet (Progressiv Web app). Vi vil også få det stillet til rådighed. Den vil opføre sig som en app som ens telefon.  

Ad 2. Ny hjemmeside

Steen havde udarbejdet et forslag til en ny ekstern hjemmeside, hvor vi flytter nuværende indhold fra den interne hjemmeside i bookingsystemet til den eksterne hjemmeside. Lars vil implementere det. Steen orienterer Paolo, som er hjemmesidebestyrer, men pt. midlertidigt flyttet til Berlin.

Ad 3. Vehicle-to-grid projekt

Vi har fået en henvendelse fra DTU som gerne vil have os med i et forskningsprojekt omkring såkaldt vehicle-to-grid dvs. hvor strøm fra batteriet på en elbil leveres tilbage til elnettet under visse betingelser. Steen holder et møde med dem. 

Ad 4. Transport af campingvogne med delebiler

Vi har fået en henvendelse fra en person uden for delebilforeningen, som foreslår at vi som delebilforening kunne hjælpe med at flytte campingvogne. Folk med campingvogn vil typisk være nødt til at have deres egen bil netop for at kunne flytte rundt med campingvognen. De er derfor meget svære at overtale til at være med i en delebilordning. Vi synes det er administrativt tung at skulle indgå i dette og takker pænt nej tak. 

Ad 5. Tagbøjler til ny Hyundai opladningshybrid

Steen vil spørge Hanne/Kim om det er muligt at få tagbøjler til den nye opladningshybridbil. 

Ad 6. Reklame for flere medlemmer

Merete havde udarbejdet et forslag til en lille reklametekst for at få flere medlemmer, som der var opbakning til. Vi har pt. 161 medlemmer og vi har sat et maks på 165 medlemmer. Ideen er at omdele folderen i de nye byggerier i Trekroner Øst. 

Ad 7. Refundere strøm ved brug af mormorkabel til elbil

Hvis et medlem lader en elbil på en almindelig stikkontakt med mormorkabelet er det rimelig at blive refunderet for udgifterne. Vi vil refundere på baggrund af det antal km, som man lader op. Steen sender retningslinjer ud. 

Ad 8. Professionel rengøring af bilerne efter 2 år

Vi har prøvet at få sæderne i en bil rengjort med damp, men resultatet var ikke tilfredstillende. Jan vil undersøge, hvad det koster at få effektiv professionel rengøring. 

Ad 9. Satellit ladestationer

Vi har brug for i fremtiden at kunne opstille elbiler/opladningshybridbiler på satellit placeringer, og dermed etablering af ladestandere. Vi skal have indgået nogle aftaler med de forskellige ejerforeninger herom. Steen og Merete laver et udkast til aftale.

Ad 10. Regnskab

Lars fremlagde renskab for januar til og med oktober. Det er stadigvæk forventningen, at vi kommer ud med balance mellem indtægter og udgifter som forventet i budgettet for 2019. 

Ad 11. Kommende møder

Næste møde er den 5.12 hos Steen. Traditionen tro serveres gløgg og godter. Hanne og Kim er også inviteret. Kommende møder for næste halve år aftales på mødet. 


Referat ændret sidst d. 04.12.2019 kl. 20:45

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM