Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. oktober 2019

Dato:d. 8. oktober 2019
Tilstede:Merete Andersen, Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Forsikring af mulig kommende ladcykel
3. Leasing af bokse til bookingsystem
4. Hjemmeside under bookingsystem nedlægges
5. Ladebrik til elbilerne til brug i udlandet
6. Årlig pris til elbilsbrugere
7. Regnskab
8. Kønsneutrale betegnelser
9. Prissætning af ny opladningshybrid
10. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Vi har fået tilladelse til at opsætte vægladere på skur ved siden af varmecentralen, når dette en gang bliver aktuelt.

Clever kan levere en stander/stolpe med væglader, som kan placeres i det fri. Det kan blive aktuelt på nogle af satellitplaceringerne for kommende elbiler.

Steen havde lavet en skønsmæssig oversigt over indtægter og udgifter på vores elbiler, som stadigvæk viser et underskud. Oversigten var lavet inkl. moms, og Lars vil forsøge at lave beregningerne uden moms, som burde gøre underskuddet mindre.

Steen har gennemgået alle OK brændstofkort og spærret ubrugte kort. 

Bilerne vil blive dampvasket indvendigt, når de er omkring 2 år gamle. Hanne har haft den første bil til dampvask og resten vil følge hen af vejen.

Hyundai Ioniq Trend opladningshybrid er købt og leveres den 17.10.2019. Den skal have isat boks til bookingsystem. Tilbud på væglader er også på vej. Bilen opsættes på Munksøgård, og samtidig flyttes grå C1 på Munksøgård til Absalons have, hvor turkis C1 er solgt, da den var blevet 4 år.

Ny Zoe elbil med 200 km rækkevidde er afhentet og skal erstatte Zoe elbil med 100 km rækkevidde. Leasingen på den sidste udløber lige efter efterårsferien.

Leasingen på Zoe elbil 200 km Sixt 1 udløber den 5.12.2019. Steen får et tilbud på et års forlængelse. 

Ad 2. Forsikring af mulig kommende ladcykel

Merete havde fået til tilbud på forsikring af en eldreven ladcykel, som vi godt ville have en af. Prisniveauet på forsikringen var acceptabel uden at være lavt. Betingelsen for forsikringen var dog at vi også skulle have vores bilforsikringer i samme selskab, og prisen for disse var næsten dobbelt så høj som vores nuværende policer fra vores forsikringsselskab. Da vi har sagt at det er en forudsætning for køb af ladcykel at den er forsikret (især ansvarsforsikret) har vi sat køb af ladcykel på standby indtil vi kan få den forsikret.

Ad 3. Leasing af bokse til bookingsystem

LetsGo har meddelt at man ikke længere skal købe bokse til bookingsystemet, men at de skal lejes. De tilbagekøber gamle bokse. 

Ad 4. Hjemmeside under bookingsystem nedlægges

LetsGo har meddelt at de ikke længere supporterer hjemmesidedelen under bookingsystemet. Dvs. at den interne hjemmeside efter login i bookingsystemet på sigt vil blive fjernet.

Steen vil komme med et forslag til, hvordan vi kan flytte informationerne til den eksterne hjemmeside. 

Ad 5. Ladebrik til elbilerne til brug i udlandet

Hvis man skal lade i udlandet skal man have ladekort/ladebrik som passer til de forskellige operatører og nogle steder kan man dog betale med kreditkort. Newmotion er et selskab som har indgået aftale med en lang række operatører i Europa, således at man med een ladebrik har adgang til ladestandere i hele Europa. Der er gratis abonnement men man betaler en overpris ved ladning. De har også en app der viser hvor ladestanderne er placeret. Vi tænker, at hver elbil skal have en sådan ladebrik sammen med nøglen. Det kræver dog tilknytning af kreditkort, som vi pt. ikke har. Lars vil skaffe et til foreningen, og Steen vil efterfølgende afprøve ladebrikken. 

Ad 6. Årlig pris til de helt elektriske elbilsbrugere

For at sætte endnu mere gang i den grønne omstilling af delebilforeningen vil vi indstifte en elbilpris til fremme af mere kørsel i elbil. Der er tre priser: (a) den længde tur i elbil (b) fleste kørte km i elbiler (c) fleste bookninger af elbiler. Priserne uddeles på den årlige ordinær generalforsamling, som normalt ligger i april måned. Priserne vil blive baseret på udtræk af alle reservationer et år forud for generalforsamlingen. Prisen er knyttet til et medlem og ikke til fx en husstand, så det er fx længste tur pr. medlem. Priserne er hver på 150 kr. til gårdbutikken på Munksøgård. Prisvinderne får direkte besked. 

Ad 7. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med september. Indtægterne ser fornuftige ud og udgifterne ligeså, så der kan forventes balance i regnskabet ved årsskiftet om alt går vel. 

Ad 8. Kønsneutrale betegnelser

Formanden rejse spørgmålet om vi skulle overgå til kønsneutral betegnelse for formand fx forperson, foreningsleder. Det var der ikke stemning for, så vi beholder formand, og forkvinde, hvis det bliver aktuelt.

Ad 9. Prissætning af ny opladningshybrid

Den nye opladningshybrid er dyrere end en C3 og billigere end en Berlingo. Vi prissætter den derfor mellem disse to biler, hvad angår tidsomkostninger dvs. ugepris på 925 kr., 150 kr. for dagspris og 20 kr. for timepris. Km-pris er 2,00 kr. 

Ad 10. Kommende møder

Torsdag den 7.11 (Lars) og torsdag den 5.12 (Steen).   


Referat ændret sidst d. 10.10.2019 kl. 21:10

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM