Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. september 2019

Dato:d. 9. september 2019
Tilstede:Merete Andersen, Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referant)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Analyse af årskørsel og turlængder
3. Beslutning vedr. nye biler
4. Elbiler uden for Munksøgård
5. Roskilde Kommunes klimafond
6. Regnskab til og med august
7. Forsikring
8. Professionel rengøring af biler efter 2 år
9. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Ny C3 til Åhusene har været en del forsinket bl.a. pga. lang leveringstid fra Citroën samt at LetsGo skal have 3 uger til at opsætte boks og vejledning til montering af boks. Vi skal have drøftet med LetsGo, hvordan dette kan gøres hurtigere, da ventetiden koster tabte indtægter for delebilforeningen. Bilen forventes snart i drift. 

Ad 2. Analyse af årskørsel og turlængder

Steen havde lavet en analyse af ture i elbil og C3, som grundlag for at diskutere integration af flere elbiler i flåden. Analysen er baseret på udtræk af alle reservationer dækkende fra 1.5.2018 til 2.9.2019 dvs. knap 1½ år. 

Analysen viste, at den gennemsnitlige årskørsel for elbilerne (200 km versionen) nu er større end for C3. Elbilerne kører 21.308 km om året og C3 20.774 km. Dette er en markant ændring, da elbilerne for et par år siden lå omkring 15.000-16.000 km. Det betyder, at medlemmerne i højere grad tør køre længere ture, og tør køre ture, hvor de skal lade op i det offentlige rum. Det er også godt nyt for økonomien i elbilerne, og for miljøet. 

Turenes fordeling på turlængder er analyseret. Der er set på hvor mange km der bliver kørt, når man deler turene op i klasser af 10%-point. Dvs. hvor mange km bliver der kørt fx for de første 10% af alle ture (0-10%), når disse er sorteret efter turlængde. Som det fremgår af vedlagte bliver der kørt 841 km på de 10% korteste ture og disse udgør 1% af de samlede tilbagelagte km med C3, og er ture mellem 1 km og 6 km. Tabellen viser også at 55% af alle kørte km med C3 bliver kørt i de 10% længste ture (90-100%), og turene er mellem 129 km og 1677 km. For elbilerne ses, at de fordeler sig stort set som C3 for 80% af turene. I kategorien 80-90% har C3 lidt længere ture (79 km-129 km) mod Elbil200km på (80 km-104 km), men km-mæssigt fylder disse ture procentvis omkring det samme 15% for C3 og 16% for elbil. Den største forskel er for 90-100%, hvor C3 udgør 55% af alle kørte km (ture ml. 129 km og 1677 km), mens det for elbil er 37% (ture ml. 104 og 2340km). Bemærk at det er en elbil der har kørt den længste tur (ferieturen til Frankrig). Brugen af elbilerne er i højere grad kommet til at ligne C3 dog ikke helt for ture over omkring 100 km. 

Selvom elbilernes kørsel næsten ligner C3 er der fortsat brug for biler, som kan køre de lange ture. 

Ad 3. Beslutning vedr. nye biler

BE83678: Zoe 100 km, Munksøgård

Leasing af denne bil udløber den 26. okt 2019. Vi er ikke interesseret i at forlænge kontrakten, da bilen har kort rækkevidde. 

Ny Zoe Intense, 200 km til Munksøgård (erstatter Zoe 100 km)

Vi har fået et tilbud fra Sixt på hvid Zoe Intense, 41 kWh batteri. km-stand skulle være omkring 9.000. og levering den 1. okt. 2019, hvorefter den skal have installeret boks og og læser til nøglebrik. Vi accepterer dette tilbud.

AY23708: Salg af C1 fra Absalons Have.

Den bliver 4 år den 8.10.2019. Den skal sælges.

Køb eller leasing af ny Hyundai Ioniq opladningshydrid (erstatter C1)

Vi vil erstatte C1 med en Hyundai Ioniq opladningshydrid, og er i dialog om enten leasing eller køb af bilen. Analysen af turlænger mv. viser at vi kan forvente at køre 44% af turene på el og 56% på benzin i denne opladningshydrid.

Steen orienterer Hanne om ovenstående. 

Ad 4. Elbiler uden for Munksøgård

I takt med at vi får flere elbiler og opladningshydridbiler skal vi også have ladeplads uden for Munksøgård. Jan har fået Åhusenes accept at opstille en lader sammen med p-plads.

Steen havde undersøgt alternative muligheder i Trekroner Øst ved de nye træhuse under Boligselskab Sjælland og de nye boliger opført af KAB. Ingen af stederne er oplagte muligheder. Det er en mulighed for at beholde nuværende p-pladser på Skademosegård og på indstalleret fritstående ladestandere (væglader på stolpe). Det kræver dog accept fra Institutionen på Skademosegård.

Ad 5. Roskilde Kommunes klimafond

Steen havde set, at Roskilde Kommune har en klimafond, som uddeler 200.000 kr. til klimaprojekter. dvs. en mulighed var at søge om tilskud til etablering af nye ladestandere og strømtilførsel uden for Munksøgård. En af betingelserne er, at man skal indgå samarbejde med en vidensinstitution, så det bliver lidt for tungt, også taget i betragtning at klimafonden ikke uddeler særligt mange penge. 

Ad 6. Regnskab til og med august

Lars fremlagde regnskab til og med august. Indtægterne ser fornuftige ud i forhold til, hvor stor en del af året, der er gået, men udgifterne kan godt blive højere end budgetteret bl.a. pga. flere udgifter til skader end sidste år, hvilket vil resultere i et underskud som det ser ud nu. 

Ad 7. Forsikring

Merete er i dialog med TopDanmark og et tilbud på forsikringer på delebileren samt på en evt. eldreven ladcykel. 

Ad 8. Professionel rengøring af biler efter 2 år

Jan havde undersøgt mulighed for at få en professionel rengøring af bilerne efter 2 år for at de vedbliver med at fremstå som nye med forventning om at medlemmerne så også passer bedre på dem. Dette er vigtig, da vi nu beholder bilerne i 4 år mod tidligere 3 år. Det blev besluttet, at få bilerne renggjort hvert andet år. Det bliver SteamRex, som bl.a. bruger damp til sæderne. Steen orienterer Hanne herom.  

Ad 9. Kommende møder

Tirsdag den 8.10 (Merete), torsdag den 7.11 (Lars) og torsdag den 5.12 (Steen).  


Referat ændret sidst d. 19.09.2019 kl. 20:16

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM