Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. juni 2019

Dato:d. 13. juni 2019
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Merete Andersen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Brugermøde hos LetsGo den 17.6
3. Forsikring af ladcykel
4. Regnskab til og med maj
5. Opladning af elbiler
6. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Hanne og Kim er på ferie den 5.-8. juli. Telefonafløser i denne periode er Steen. Lars er hjemme noget af tiden (festival). 

Ad 2. Brugermøde hos LetsGo den 17.6

Den 17.6 afholdes det årlige brugermøde hos LetsGo, hvor foreninger, som bruger LetsGo's bookingsystem diskuterer forslag til forbedringer af bookingsystemet. Vi, Albertslund Delebil og Køge Delebil benytter systemet.

Som forberedelse diskuterede vi forbedringsmuligheder, og Steen sender forslag til LetsGo umiddelbart efter mødet.

På mødet vil det også blive diskuteret, hvordan LetsGo kunne hjælpe med flere af de administrative opgaver. Dette efter ønske fra Køge Delebil.

Lars, Merete og Hanne deltager på mødet. Steen og Jan kan desværre ikke deltage.

Ad 3. Forsikring af ladcykel

Merete havde undersøgt muligheden for at forsikre den planlagte eldrevne ladcykel. Hun har spurgt 2 selskaber, som ikke er interesseret herunder det vi benytter til delebilerne.

Vi vil gerne have en ansvars- og kaskoforsikring på ladcyklen dvs. en forsikring som dækker ansvar over for modpart ved skade, og som dækker ved tyveri af ladcyklen. Merete vil undersøge flere forsikringsselskaber. 

Hvis man selv har en indboforsikring vil de fleste forsikringsselskaber også dække ansvar, hvis man kom til at forvolde skabe på en anden. Vi mener dog ikke, at vi kan forudsætte dette, og nogle har måske ikke indboforsikring.

Hvis vi ikke kan få ladcyklen forsikret, må vi opgive at få en. 

Ad 4. Regnskab til og med maj

Lars havde fremsent regnskab for perioden januar til maj 2019. Det er sandsynligt, at vi når den forventede omsætning for hele året ud fra, hvad der er kørt ind til videre.

Vi har fortsat ikke fået betaling for forbrugt strøm (refundering på 1 kr. pr. kWh fra CLEVER). Steen rykker CLEVER endnu engang. 

Ad 5. Opladning af elbiler

Hanne og Kim går hver aften forbi elbilerne for om tjekke at de er korrekt sat til opladning. Desværre er der for mange gange at de ikke er korrekt sat til. Husk at bruge ladebrik på laderen for at tænde ladning (ellers lades der ikke selvom stikket er sat i). Tjek hver gang i displayet i bilen at der er en hvid ring, der kører op og ned af batteriet, så er alt korrekt og bilen lader.

Steen vil sætte vejledninger op ved laderne og dymo huskere på lader og i bilen.

Medlemmer som ikke sætter ladning til korrekt vil blive kontaktet.

Det er super vigtigt, at der bliver ladet korrekt, ellers er der ikke de forventede km på elbilerne. 

Ad 6. Kommende møder

Kommende bestyrelsesmøder: torsdag den 15.8 (Lars), mandag den 9.9 (Jan), torsdag den 8.10 (Merete), torsdag den 7.11 (Lars), torsdag den 5.12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 15.06.2019 kl. 15:26

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM