Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. maj 2019

Dato:d. 7. maj 2019
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Merete Andersen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Årligt brugermøde hos LetsGo
3. Opladning af elbiler på satellitpladser
4. Revisionsrapport fra generalforsamlingen
5. Regnskab
6. Registrering af skader
7. Forsikring på ladcykel
8. Garantibil
9. Ny C3
10. Nummerplade til cykelholdere
11. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Godtgørelsen for vask af C1, C3 og elbiler sættes op fra 125 kr. til 135 kr., og for Berlingo fra 150 kr. til 165 kr. dvs. samme som prisen for den dagsleje. Steen får det opdateret på hjemmesiden under Priser. 

Steen får oprettet Merete på hjemmesiden som del af bestyrelsen.

Hanne og Kim er på familietur den 10.-12. maj. Lars tager over i perioden.

Steen har deltaget i et møde med Køge Delebil og Albertslund Delebil den 24.4 for diskussion af de udfordringer foreningsbaserede delebilforeninger kan have fx med administrationen, som hænger på få personer, hvilket kan være sårbart ved sygdom, bestyrelsesmedlemmer som stopper mv. Der blev bl.a. diskuteret, hvordan de forskellige foreninger er organiseret, og muligheder for at få LetsGo til at overtage dele af administrationen mod betaling. Det blev besluttet, at have et fælles møde med LetsGo, hvor ovenstående kunne diskuteres. Steen finder en mødedato, hvor alle kan.

LetsGo arbejder på at indmeldelse kan ske via bookingsystemet for vores forening. Steen rykker for fremdriften i dette.

Der gik omkring 4 uger fra vi fik leveret den nye elbil (Sixt 2) til den var aktiv for udlejning. Først skal der installeres boks og nøglebriklæser i bilen, hvilket tager tid. Det tog ekstra tid denne gang, da den ikke var monteret rigtigt. Opsætning af ladeboks tog længere tid end tidligere. Det skyldes, at der ikke var nok strømkapacitet i varmecentralen til at vi kunne installere en 22 kW lader, som de andre vi har, uden at vi skulle betale mange penge for ekstra strømkapacitet. Løsningen blev at den nye 22 kW lader er koblet sammen med en af de eksisterende ladere, således at de deler strømkapaciteten. Det betyder, at hvis de lader samtidigt, er der kun halvt så meget strømkacitet til rådighed, hvilket forøger ladetiden. Vi vurderer dog at dette ikke vil ske så tit. Der er nu 5 ud af 8 biler på Munksøgård, som er elbiler. Der er strømkapacitet nok til at alle 8 biler kan være elbiler med 22 kW ladere, hvis de kobles sammen to og to. Hvis vi bare øgede strømkapaciteten ville det være en ekstra udgift på omkring 100.000 kr. Den nye elbil er ikke en helt ny, hvilket vi havde en forventning om at den var. Steen har efterfølgende klaget, og vi har fået et nedslag i den månedlige pris på 240 kr. Næste gang skal vi være helt tydelige på, at vi vil have en helt ny elbil, da vi typisk har dem 3 år, og det er besværligt og dyrt at skifte boks/nøglebrik læser.  

Ad 2. Årligt brugermøde hos LetsGo

Årligt brugermøde hos LetsGo bliver den 17. juni kl. 16.00-18.00 hos LetsGo i København. Steen udarbejder en liste med ønsker til booking/adminstrationssystem. Hele bestyrelsen fra Munksøgård Delebilforening deltager om muligt. Køge Delebil og Albertslund Delebil deltager også i mødet.

Ad 3. Opladning af elbiler på satellitpladser

I takt med den grønne omstilling af delebilforeningen vil vi få flere elbiler, og dermed også elbiler uden for Munksøgård. Merete undersøger mulighederne i Kirsebærparken, og Jan er i kontakt med Åhusene. 

Ad 4. Revisionsrapport fra generalforsamlingen

 

Vores interne revisor Lone Samuelsson havde i forbindelse med årsregnskabet for 2018 udarbejdet en revisionsrapport, som også blev fremlagt på generalforsamlingen den 9. april. 2019. En af anbefalingerne er at bookingsystemet bør have et revisionsspor, hvilket vi vil tage op med LetsGo i forbindelse med brugermøde den 17. juni.

Endvidere er der en opfordring til medlemmerne om at huske at have kvitteringer med angivelse af momsen for regninger som ønskes refunderet, da det er en forudsætning for at vi kan trække momsen fra.

Ad 5. Regnskab

Intet at bemærke andet end at Lars skal huske at sætte den nye elbil på (Sixt 2) og at Blå C3 nu er i Åhusene. 

Ad 6. Registrering af skader

Et medlem har i forbindelse med udmeldelelse ønsket at foreningen kan skrive at vedkommende har været skadesfri i forbindelse med at skulle ind i et nyt forsikingsselskab. Vi registrerer ikke alle skader systematisk, og hvem der har været indblandet, men løser sagerne ad hoc. Vi har derfor ikke planer om systematisk at registre skader, og hvem der er indblandet. Medlemmer som træder ud af foreningen kan altid få en erklæring om, hvor længe de har været medlem af foreningen. 

Ad 7. Forsikring på ladcykel

Merete undersøger muligheden for at få den kommende ladcykel forsikret. 

Ad 8. Garantibil

Vi har været ude for at et medlem har tilkøbt ekstra forsikring for at få en lavere selvrisiko ved skader i forbindelse med leje af garantibil. Medlemmet har ikke selv haft en økonomisk gevinst ved dette, men foreningen betaler ekstra for en forsikring, som vi vurderer er unødig stor i forhold til risikoen for skader og i forhold til udlejningsprisen. Man skal derfor ikke som medlem tilkøbe ekstra forsikring. Steen vil præcisere dette på hjemmesiden under garantibil.  

Ad 9. Ny C3

Blå C3 ved Åhusene står til udskiftning den 11. august 2019, hvor den bliver 4 år. Vi diskuterede om den skulle udskiftes til en elbil eller en ny C3. Det endte med at blive en C3 bl.a. for at sikre at vi har nok biler med anhængertræk. Vi har besluttet, at nye C3'ere skulle være benzindrevne. Efter mødet er det dog kommet ny information frem om at helt nye dieselbiler ikke har højere NOx udledninger end benzinbiler, (nye målinger i aktuel trafik og ikke kun i laboratoriet) og da de heller ikke har højere partikeludledning pga. partikelfilter, er diesel en fordel i forhold til benzin, da de har lavere CO2 udledning. Derfor bliver den nye C3 en diesel, og med anhængertræk. Det skal være 3. generation af euro 6 emissionsnormen dvs. Euro 6d-TEMP. Euro 6d-TEMP-normen blev indført for typegodkendelse af nye biler pr. 1. september 2017. Kravene vil gælde alle nye biler, der indregistreres første gang, fra 1. september 2019.  

Ad 10. Nummerplade til cykelholdere

Når man transporterer en cykel på cykelholder på bilen skal man i følge lovgivningen have en nummerplade hængende på cyklen. Lars vil indkøbe nummerplader og dertil holdere for bilerne med anhængertræk. Lars vil administrere nummerpladerne herunder udskiftning i forbindelse med skift af bil. 

Ad 11. Kommende møder

Næste møde er hos Lars den 13.6. Møder i efteråret aftales på dette møde. 


Referat ændret sidst d. 02.06.2019 kl. 18:17

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM