Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. februar 2019

Dato:d. 14. februar 2019
Tilstede:Jan Peiter, Lars Leven-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Medlemsvilkår
3. Regnskab
4. Ladcykel
5. Plan for indfasning af elbiler
6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen havde deltaget i bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 28.1. Der var diskussion af en ny strategi, som ligger vægt på at arrangere et årligt offentligt arrangement samt et årligt møde for erfaringsudveksling klubberne imellem. Der er opbygget en mindre formue op, som vil blive afviklet de næste par år ved at der ikke skal betales kontingent.

Steen søger om refusion fra CLEVER på 1 kr. pr. forbrugt kWh på opladning af elbiler i lighed med tidligere år.  

Steen har rundsendt oversigt til medlemmerne om rentefradrag på selvangivelsen for 2018 for deres andel af foreningens renteudgifter. 

Ad 2. Medlemsvilkår

Steen havde opdateret vores medlemsvilkår, som blev godkendt af bestyrelsen. De vil snarest være at finde på hjemmesiden under Forening/Medlemsvilkår. 

Ad 3. Regnskab

Lars fremlagde regnskab for januar 2019. Intet at bemærke, da det er første måned. Vi håber på, at der bliver færre skader i 2019 end i det seneste år, hvor der har været flere skader end normalt.

Ad 4. Ladcykel

Steen overtager bestilling af ladcykel fra Jan. 

Ad 5. Plan for indfasning af elbiler

Vi har en overordnet mål om at være CO2 neutral i 2025. Det betyder indfasning af flere elbiler og mulighvis opladningshydrider, da det fortsat skal være muligt at møde medlemmernes kørselsbehov også på længere ture. Vores strategi/plan er følgende:

Vores nuværende biler beholder vi i 4 år for købte biler og typisk 3 år for vores leasede elbiler. Vi indfaser derfor elbiler i takt med at bilerne alligevel skal udskiftes.

I takt med at C1'erne skal udskiftes erstattes disse af elbiler. Der købes derfor ikke nye C1'ere mere. 

C3 erstattes også af elbiler.

De to Berlingoer står til udskiftning i foråret 2020. Her skal det overvejes om de kan udskiftes med elektriske eller opladningshydrider.

Det skal fortsat kunne lade sig gøre at køre lange ture, som de nuværende elbiler ikke helt kan imødekomme endnu. Hvis elbilerne ikke får væsentlig længere rækkevidde/meget hurtigere opladning kan det blive nødvendigt at have nogle opladningshydrider.

Det kan muligvis også ud fra økonomiske hensyn være nødvendigt i en overgangsperiode at købe fossilbiler i givet fald vil det være C3 på benzin.

Der vil løbende blive taget stilling til om det er mest fordelagtigt at eje eller lease bilerne. 

Da alle biler til sidst forventes at være elektriske biler, er det nødvendigt også at kunne lade på stampladser uden for Munksøgård. Der skal derfor indgås aftaler med ejerforeningerne til disse parkeringspladser om lademulighed. Jan tager sig af Åhusene og Glashusene, Lars af Kirsebærparken, og Steen af Absalons Have og Skademosegård.   

Ad 6. Næste møder

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 9. april. Bestyrelsesmøder er kl. 20:00: Torsdag den 14.3 (Jan), tirsdag den 7.5 (Steen), og torsdag den 13.6 (Lars). 


Referat ændret sidst d. 27.02.2019 kl. 20:05

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM