Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. januar 2019

Dato:d. 22. januar 2019
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Mulig elbil i Absalons Have
3. Indmeldelse via hjemmeside
4. Årsregnskab 2018
5. Opfølgning på ideer for 2019
6. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Den nye hvide elbil leaset gennem Sixt (Life) er en anden version af Zoe end de andre modeller (Intense). Det betyder bl.a. at den ikke har bakkamara. Vi havde bestilt den samme version som de andre, men Sixt har udleveret den forkerte model. Vi opdager desværre først dette efter at den har fået installeret boks til reservationsystemet. Det vil derfor være meget besværligt at skifte model, selvom vi var berettiget til det. Da Life modellen er 300 kr. biligere pr. måned i leasing sparer vi disse penge, men har sandsynligvis større risiko for parkeringsskader ved bakning.

Hanne, Kim og Steen har haft møde for at drøfte bedre kommunikationsproces mellem os, Letsgo og Citroën værksted. Det var på foranledning af langsommelighed med at få løst problem omkring boks til den nye C3 på Skademosegård. Installation af den normale type boks i den nye version af C3 betød, at bagklappen låste op, når man afsluttede sin reservation med brik. Den har nu fået en anden type boks installeret, men der er stadigvæk problemer med at åbne en reservation med brik, som bliver løst, når vi får identifikationsoplysninger på boksen fra LetsGo, som skal indtastes i bookingsystemet. Forventes løst i løbet af den 28.1. 

Jan bestiller snarest eldreven ladcykel. 

Ad 2. Mulig elbil i Absalons Have

Steen havde den 17.1 møde med medlem Stefan Sommer fra Absalons Have. Baggrunden var bl.a. at flere personer i Absalons Have overvejer private elbiler samt interesse for elbil blandt medlemmer af delebilforeningen. Der kunne derfor være nogle fordele ved samtidig etablering af elladere. 

Delebilforeningen har følgende krav/ønsker for at stille en elbil op uden for Munksøgård: 

1. som nu en fast p-plads med skilt med en attraktiv placering
2. en bred funderet interesse blandt ejerforeningen, så aftalen kan fungere i lang tid
3. en skriftlig aftale om vilkårene med gensidig opsigelse på 3 mdr.
4. risikodeling da delebilforeningen skal investere i lader og etablering. Ved opsigelse inden for ½ år betaler ejerforening ½ af investeringen, 1/3 inden for 2 år, 1/4 inden for 3 år og 1/5 efterfølgende år. Investering i lader og etablering er omkring 8.000-10.000 kr.
5. en fadder til elbilen som kan hjælpe medlemmer samt tjekke at ladning sker korrekt
6. Delebilforeningen betaler strømforbrug aflæst på bimåler

Vi tænkte, at den nuværende placering af delebil i Absalons Have kunne fungere for en elbil, da den står op ad et skur, hvor der er strøm. Væglader kunne placeres på skur, hvilket dog vil kræve at noget hæk foran skuret skulle fjernes. Det kunne evt. også være en fritstående stander, hvis dette er ikke er meget dyrere.

Stefan vil undersøge om det er muligt at slutte ladere til strøm ved skur eller der skal trækkes strøm til nærmeste eltavle, og undersøge interesse i Absalons Have for elbil via delebilforeningen. 

Ad 3. Indmeldelse via hjemmeside

LetsGo's bookingsystem muliggør at man kan indmelde sig via en hjemmeside. Steen er ved at forberede dette, da det forudsætter at diverse formularer tilpasses vores situation. Det vil samtidig forbedre vores privatlivspolitik, da alle personfølsomme oplysninger fx kørekort, CPR nr. mv. vil blive gemt i bookingsystemet, og ikke som nu på en fysisk blanket, som formanden opbevarer.

Ad 4. Årsregnskab 2018

Lars fremlagde årsregnskab for 2018. Regnskabet viser et underskud på omkring 41.000 kr. Det er mere end forventet, hvilket især skyldes ekstraordinære udgifter til selvrisiko ved skader (omkring 35.000 kr.). Vi er fortrøstningsfulde omkring at kunne få et regnskab for 2019 i balance, da vi har øget mulighederne for at kunne have 165 medlemmer istedet for kun 155, vi beholder bilerne i 4 år i stedet for 3 år, og vi har sat priserne op sidste år. Vi har fortsat en meget solid økonomi i foreningen med en egenkapital på omkring 529.000 kr. Egenkapitalen er restværdien, hvis alle bilerne blev solgt og vores gæld indfriet. Vi planlægger derfor at fastholde alle nuværende priser på tidsleje og km.

Ad 5. Opfølgning på ideer for 2019

På vores møde i december listede vi en række ting vi ville arbejde med i 2019. En af dem er at få et bedre overblik over, hvilket tempo vi kan indfase elbiler/opladningshydrider i, herunder økonomiske konsekvenser. På kommende bestyrelsesmøde vil vi diskutere en plan for dette. 

Ad 6. Kommende møder

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 9. april. Steen indkalder. Bestyrelsesmøder er kl. 20:00: Torsdag 14.2 (Lars), torsdag den 14.3 (Jan), tirsdag den 7.5 (Steen), torsdag den 13.6 (Lars).


Referat ændret sidst d. 26.01.2019 kl. 17:03

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM