Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 6. december 2018

Dato:d. 6. december 2018
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent) samt som gæster Hanne Andersen og Kim Rasmussen
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Ny elbil
3. Kommende elbiler uden for Munksøgård
4. Regnskab
5. Ideer til 2019
Ad 1. Meddelelser

Steen og Lars har opsat tagudhæng over vægladerne på varmecentralen på Munksøgård for at mindske risiko for fugt i vægladerne, som tidligere har været et problem for en af laderne. Husk at man skal bruge den ladebrik, som sidder sammen med bilnøglen for at aktivere opladning. Det gælder for alle fire vægladere. Vejledning i hvordan man gør dette ligger i elbilerne og også rundsendt flere gange med email. Det er meget vigtigt, at man gør dette ellers bliver elbilen ikke ladt op.

Der er endvidere indkøbt 2 lamper til opsætning på varmecentralen ved elbilerne, så det bliver nemmere at se, hvordan man lader, når det er mørkt. Lamperne opsættes ved lejlighed.

Hanne har indkøbt nye tagbøjler til den nye C3, som står på Skademosegård, da de gamle tagbøjler ikke passer til den nye version af C3. Steen har udarbejdet en vejledning i montering, som er rundsendt, og som også hænger på indersiden af døren i delebilrummet. Vejledningen kommer også til at lægge på den eksterne hjemmeside under Ekstra udstyr.

Jan har go for at indkøbe en eldreven ladcykel. 

Ad 2. Ny elbil

Vi får leveret en ny Renault Zoe elbil den 10. december som erstatning for Sølv elbil. Den har samme rækkevidde som den røde og sorte elbil dvs. omkring 200 km om vinteren og 250 km om sommeren. Hanne og Kim sørger for afhentning, montering af boks, vinterdæk mv. og Steen for at oprette bilen i bookingsystemet. Elbilen er leaset gennem Sixt til en betydelig lavere pris end vores andre leasede elbiler gennem Renault.  

Ad 3. Kommende elbiler uden for Munksøgård

Vi har en grøn strategi om at være CO2 neutral i 2025, som betyder flere elbiler og muligvis også opladsningshydrider. Foreløbigt har vi kun elbiler på Munksøgård, men på sigt skal der også være elbiler uden for Munksøgård. Bofællesskabet Bakketoppen i Trekroner Øst har vist interesse. I det nye år vil vi undersøge interessen i Absalons Have, Åhusene, Glashusene, Kirsebærparken og Skademosegård mht., hvor det praktisk kan lade sig gøre, og etablere aftaler. Da der er en investering i ladestander er det vigtigt, at der er en langsigtet interesse for at være vært for en elbil. 

Ad 4. Regnskab

Lars fremlagde årsregnskab frem til november, som viser et lille overskud. 

Ad 5. Ideer til 2019

Udarbejde en plan frem til 2025 for udskiftning af vores biler til elbiler og evt. opladningshydrider, som tager hensyn til CO2 neutralitet, økonomi og kørselsbehov. 

Oprydning i autostole i delebilrummet. Undersøge mulighed for et reolsystem i stærkt trådnet, som kan opbevare flere autostole end den nuværende reol. Tydeligere markering af hvilke autostole, som kun er til privat brug.

Valg af flere til bestyrelsen ved kommende generalforsamling i april 2019, gerne kvindelige medlemmer for at få en mere ligelig fordeling i bestyrelsen.

Undersøge årskørsel på bilerne og sammenholde med forsikringerne for at se om vi evt. kan spare yderligere på forsikring.

Mulighed for at kunne sende alle medlemmer en SMS for at kunne sende forskellige informationer som supplement til email. Det vil være en service, som skulle trække oplysninger om mobiltelefonnr. fra bookingsystemet. 


Referat ændret sidst d. 02.01.2019 kl. 15:22

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM