Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. november 2018

Dato:d. 13. november 2018
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Prokura
4. Tagbøjler til den nye C3
5. Udskiftning af sølv elbil
6. Diesel kontra benzin
7. Anden biludlejningsselskab til garantibil
8. Ladcykel
9. Opsætning af udhæng over vægladere
10. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Ny rød elbil blev funktionsdygtig den 12. november efter en masse bøvl med opsætning og installation af boks til reservationssystemet. Fejlene lå hos LetsGo og Citroen.

3 vægladere udskiftes til online type den 16. november. Herefter vil alle 4 vægladere være ens, og der skal benyttes ladebrik ved opladning. Information om opladning er rundsendt via email, og der ligger også en seddel i bilerne, der forklarer hvordan. Ladebrik sidder sammen med bilnøglen. Det er meget simpelt.

GPS 3 er slettet af reservationssystem, da den har været væk i meget lang tid. GPS'erne bliver brugt meget lidt, da der er indbygget navigation i elbilerne, og man ofte blot bruger sin smartphone i de øvrige biler. Vi beholder de 2 øvrige GPS'er så længe de virker, men de bliver ikke erstattet af nye.

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 5.11. Bl.a. blev det diskuteret, hvordan vi kunne motivere forskere til at udføre mere forskning omkring delebilisme, og Steen havde skrevet en række ideer hertil.

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde regnskab til og med oktober. Vi har lidt færre indtægter end forventet, og besluttede at vi godt kunne være lidt flere medlemmer. Maks. antal bliver derfor hævet fra 155 til 165. Der er dermed nogle på den eksisterende venteliste, som kan blive medlemmer.

Lars havde set på afskrivning af bilerne og foreslog følgende afskrivning, som blev besluttet: C1 (1.500 kr./mdr.), C3 (2.000 kr./mdr.), Zoe (3.750 kr./mdr.) og Berlingo (3.750 kr./mdr.).

Ad 3. Prokura

I følge vedtægterne tegnes foreningen af formand og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan dog meddeles prokura til kassereren, således at kassereren kan betale regninger uden at skulle have 3 underskrifter. Vi forvalter det sådan, at hvis en større udgift fx ny bil er besluttet på et bestyrelsesmøde og ført til referat, så kan der indgå købskontrakt/aftale herom ved underskrift af formand eller kassereren eller bilbestyrer Hanne. 

Ad 4. Tagbøjler til den nye C3

Den nye C3 har selvfølgeligt et andet system til tagbøjler, så vores eksisterende tagbøjler ikke passer til den. Vi vil derfor købe et sæt af de nye tagbøjler. De koster omkring 2.000 kr. Steen kontakter Hanne med henblik på at et nyt sæt ved lejlighed. 

Ad 5. Udskiftning af sølv elbil

Leasing på sølv elbil udløber den 29.12.2018. Steen har fået et fordelagtigt tilbud på leasing af en Zoe med stort batteri fra Sixt, som vi vil benytte os af, men der er først nogle spørgsmål, som skal afklares. Steen sørger for dette.

Ad 6. Diesel kontra benzin

Steen havde lavet et notat om fordele og ulemper ved diesel- og benzinbiler. Han konkluderede at: Jeg hælder mest til at gå fra diesel til benzin, da det er bedre for sundheden med lavere NOx og partikeludledning, og der er større sikkerhed for lavere emissioner i praksis end for diesel. Klimagevinsten ved diesel er også begrænset. Der er også usikkerhed om hvorvidt økonomien i diesel er bedre end benzin. Endelig er der en signalværdi i at trække sig fra diesel efter dieselgate. 

Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Det betyder, at vi fremover vil købe benzinbiler i forbindelse med køb af nye biler, som ikke er elbiler eller opladningshybridbiler. 

Notatet kan fås ved henvendelses til formanden. 

Ad 7. Anden biludlejningsselskab til garantibil

Vi har fået et tilbud fra biludlejningsfirmaet DinBiludlejer, som er fordelagtigt. Men de ligger på Ringstedvej, hvilket er for langt væk. Vores nuværende aftale omkring garantibil er One2Move og EuropCar, som ligger tæt på os.  

Ad 8. Ladcykel

Jan havde afklaret service på ladcykel, som nu er klar til at blive købt. Vi har tidligere indgået aftale om, at vi kan have den stående i stalden på Munksøgård, og Steen får lige bekræftet denne aftale. Når dette er på plads købes ladcyklen.

Ad 9. Opsætning af udhæng over vægladere

Indkøbte udhæng til opsætning over vægladerne monteres af bestyrelsen søndag den 25.11. Start kl. 10:00. Steen indkøber skruer. 

Ad 10. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 6.12 hos Steen kl. 20.00 Traditionen tro er der gløgg og godter. Hanne og Kim er også inviteret. 


Referat ændret sidst d. 14.11.2018 kl. 20:54

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM