Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 4. oktober 2018

Dato:d. 4. oktober 2018
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Hvor klimavenlige er elbiler?
3. Køb af ny elbil
4. P-ure med batteri
5. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

LetsGo har varslet, at de hæver prisen på adgang til bookingsystemet med hele 45%, hvilket vi finder er en uacceptabel stigning. Steen skriver til LetsGo, og forespørger også Albertslund Delebil om de er blevet stillet over for samme krav, da de også har bookingsystem fra LetsGo. 

Hertz Delebilen lukker og slukker pr. 1.11.2018, da de ikke har kunnet skabe fornuftig økonomi i forretningen. Kunderne har fået tilbudt at blive kunder hos LetsGo. 

Ad 2. Hvor klimavenlige er elbiler?

Steen gennemgik sammenfatningen fra en rapport, som Klimarådet har udarbejdet om, hvor klimavenlige elbiler er i forhold til opladningshybrider, effektiv dieselbil og alm. fossil bil. Analysen bygger på en livscyklustilgang dvs. at man ser på CO2 udledningen fra bilproduktion herunder produktion af batteriet, brug af bilen enten fossilt brændstof eller el samt produktion af el/brændstof.

Undersøgelsen viser, at elbilen kun udleder halvdelen af, hvad en effektiv dieselbil gør i dette livscyklusperspektiv og endnu mindre i forhold til en alm. fossil bil. Lidt overraskende udleder en opladningshydrid omkring samme CO2 udledning som en effektiv dieselbil. Det skyldes, at der går CO2 til produktion af batteriet, og at der antages at der køres 60% af kilometerne på benzin, og en benzinmotor er ikke så effektiv som en diesel motor.

Elbilen vil blive endnu mindre forurenende med CO2 med tiden i takt med at hele energisektoren omlægges til vedvarende energi, hvilket er planlagt til at ske i 2030. 

Rapporten fra Klimarådet kan findes på dette link:

https://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/analyse-flere-elbiler-paa-vejene 

Ad 3. Køb af ny elbil

Den nye røde Renault Zoe elbil med det store batteri (som den sorte elbil) forventes leveret den 1. november 2018. CLEVER har haft deres installatør på besøg for at besigtige forholdene, og vi har bestilt væglader til opsætning, så den er klar 1. november 2018.

Ad 4. P-ure med batteri

P-ure på batteri er ved at blive sat i bilerne, og erstatter dermed de nuværende P-ure, som der har været lidt for mange problemer med. Husk at det fortsat er dit eget ansvar at en P-vagt kan se hvornår bilen er efterladt, og er det ikke tilfældet er det dig der får P-bøden. 

Ad 5. Kommende møder

Bestyrelsesmøder foregår kl. 20:00. Tirsdag den 6.11 hos Lars og torsdag den 6.12 hos Steen.   


Referat ændret sidst d. 09.10.2018 kl. 20:04

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM