Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 6. august 2018

Dato:d. 6. august 2018
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent). Hanne Andersen og Kim Rasmussen (punkt 2).
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Skifte C3 på Skademosegård
2. Endnu en elbil
3. Skadeshåndtering
4. Regnskab
5. Annoncering i Trekroner Life
6. Persondataforordning
7. Ladcykel
8. Mobilholdere
9. Kommende møder
Ad 1. Skifte C3 på Skademosegård

Hanne Andersen og Kim Rasmussen deltog under dette punkt. Rød C3 på Skademosegård står til udskiftning, da den runder 4 år den 29.9. Hanne og Kim sørger for, at der bliver købt en ny rød C3 til Skademosegård.   

Ad 2. Endnu en elbil

Steen havde lavet en analyse af alle reservationer over mere end et år for at belyse sammenhængen mellem turlængder og biltype. Formålet var, at finde ud af om den sorte elbil, som har dobbelt så stor batterikapacitet som hvid og sølv elbil også kørte længere ture. Et andet formål var at se forskellen mellem fossilbilerne og elbilerne, hvad angår turlængde for at vurdere om der er plads til flere elbiler i vores bilpark.

Analysen viste som forventet, at sort elbil kører længere ture end hvid og sølv elbil.

50% af alle ture er under 25 km, og det gælder uanset om det er en fossilbil eller elbil. 95% af alle ture i en C3 er under 200 km og kan dermed foretages i sort elbil (rækkevidde 200-250 km) Det sker dog ikke i praksis, da 99% af alle ture er under 200 km i sort elbil. Forskellen kan skyldes rækkeviddeangst. Der er derfor basis for flere elbiler, da det kun er få procent af turere, som ikke kan foretages i elbil. 

Næste bil der står til udskiftning, da den bliver 4 år, er Sølv C3 i Glashusene den 14.11. Denne bil vil blive erstattet af en Zoe elbil med den store batterikapacitet dvs. som sort elbil. Vi vil undersøge om vi skal lease denne eller købe den. Steen får et tilbud fra Renault på både leasing og køb. På kommende møde den 4.9 besluttes om det skal være leasing eller køb. 

Elbilen opstilles på Munksøgård og nuværende rød C3 flyttes fra Munksøgård til Glashusene. 

Ad 3. Skadeshåndtering

Hanne står for skadeshåndtering. Lars sørger for at medlemmer, som har forvoldt en skade, opkræves selvrisiko på 2.500 kr.   

Ad 4. Regnskab

Lars fremlagde regnskab frem til juli 2018. Det ser forventeligt ud.  

Ad 5. Annoncering i Trekroner Life

Steen foreslog, at vi kunne overveje at annoncere i Trekroner Life, som er et gratis husstandsomdelt magasin til hele Trekroner. Vi kunne gøre dette i situationer, hvor vi manglede medlemmer. Det er dog ikke aktuelt pt. da vi er på maks antal på 155. Vi kunne evt. få bladet til at skrive en artikel om delebilforeningen, og således undgå at betale for en annonce.  

Ad 6. Persondataforordning

Opgaven ligger hos Steen. Der er formuleret en privatlivspolitik, som skal lægges på hjemmesiden. Endvidere skal indmeldelse af nye medlemmer ske gennem bookingsystemet, således at Steen ikke opbevarer kopi af medlemmers kørekort, men dette vil ligge i bookingsystemet. LetsGo har denne funktionalitet i bookingsystemet. Vi har allerede indgået en databehandler aftale med LetsGo. Vi skal også have en databehandleraftale med IT-gruppen på Munksøgård, som står for email og adgang til dette referat.

Ad 7. Ladcykel

Opgaven ligger hos Jan, som vil få et bedre tilbud end det hidtidige.

Ad 8. Mobilholdere

Der er blevet testet nogle mobilholdere i forskellige biler. Vil vil ikke have dem permanent i bilerne, men Lars vil indkøbe 3 flere mobilholdere, som vil blive lagt i delebilrummet til gratis udnyttelse.  

Ad 9. Kommende møder

Bestyrelsesmøder foregår kl. 20:00. Tirsdag den 4.9 hos Steen, torsdag den 4.10 hos Jan, tirsdag den 6.11 hos Lars og torsdag den 6.12 hos Steen.  


Referat ændret sidst d. 04.09.2018 kl. 19:42

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM