Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. juni 2018

Dato:d. 7. juni 2018
Tilstede:Steen Solvang Jensen, Lars Levin-Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Workshop hos LetsGo
3. Persondataforordning
4. Regnskab
5. Evt
Ad 1. Meddelelser

a) Referat fra generalforsamlingen er nu på hjemmesiden

b) Gavekort til aktive medlemmer/opgaver er uddelt

c) Clever regning på el trukket på forsvundet kort: Vi får refunderet det el vi ikke selv har brugt. Det kræver dog en vis indsats fra Steen for at få kontakt med Clever. (Steen)

d) Baldakiner, skilte og lamper skal sættes op på varmecentralen på Munksøgård. Lamperne er ikke købt endnu. Vi regner med at vi sætter det op engang i juli under hensyntagen til at varmecentralen skal males her til sommer.

e) Rengøring/opfriskning af biler efter to år: Vi har undersøgt om vi kan sikre at en sådan rengøring lavet af et firma er ”miljørigtigt”. Vi har spurgt forskellige steder, inkl. Citroen. Det kan vi ikke få garanti for, hverken fra de små firmaer eller de etablerede. Men vi vil få det gjort alligevel ved det billigste sted. Hanne og Kim må indarbejde det i deres plan.

f) Mobil-holdere er testet i to biler. Hvis de fortsat ser ud til at virke, købes de samme slags til resten af bilerne. (Lars)

g) P-ure: Vi har tidligere aftalt, at vi skal teste en anden type. Lars er ikke kommet videre med det, men må se at komme i gang. (Lars) 

Ad 2. Workshop hos LetsGo

LetsGo havde indkaldt til workshop om brug af administrationsdelen af LetsGos system. Steen og Jan deltog. Ud over Munksøgård Delebiler, deltog også Albertslund Delebiler og Køge Delebiler.

Der var en gennemgang af de administrative procedurer i LetsGo systemet. Det vil blive gentaget 1-2 gange om året, evt. sammen med vores brugermøde med LetsGo.

Vores tidligere liste med forslag/ønsker er registreret og vi får indsigt i den samlede liste.

Den nye ting fra den interne revision om revisionsspor skal vi melde ind. (Lars)

Der var et forslag om vagttelefon-ordning, hvor man havde et telefon-abonnement som automatisk stillede videre i kæde, hvis den første på listen ikke tog telefonen. Dette vil vi ikke umiddelbart indføre, men kan overvejes senere.

Ad 3. Persondataforordning

Vi er ikke på plads med persondataforordningen, men der er dog lavet et stort forarbejde fra LetsGo side.

Databehandler-aftale med LetsGo underskrives af Steen.

Vi skal lave:

a) en privatlivspolitik. Der tages udgangspunkt i den LetsGo har lavet for deres egen forretning. (Steen)

b) kørekort og andre personfølsomme oplysninger skal ikke længere opbevares fysisk hos Steen, men skal ind i LetsGo systemet, så det er omfattet af de procedurer der ligger der. Vi overvejer at skifte til den proces som ligger i LetsGo systemet for ”selv-indmeldelse”.

c) informationerne skal være tilgængelige på vores hjemmeside. Dette kommer på plads når ovenstående er lavet.

Ad 4. Regnskab

Regnskab for maj 2018 år-til-dato er nogenlunde på planen ift. budget. Men det kræver at vi får fyldt medlemstallet op til det aftalte. Vi overvejer en kampagne i Trekroner Øst. Der er ledige pladser i foreningen.

Refundering af penge fra Clever fra 2017 er ikke sket endnu (1kr/kW). Steen rykker dem. 

Ad 5. Evt

Intet 


Referat ændret sidst d. 26.06.2018 kl. 21:53

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM