Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 20. marts 2018

Dato:d. 20. marts 2018
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter (afbud)
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Generalforsamling den 10. april
3. Flere medlemmer
4. Regnskab
5. Skilte med pladsnumre
6. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Steen deltager i bestyrelsesmøde og medlemsmøde i Danske By- og Delebiler den 22.3.

Hjemmesiden er blevet opdateret mht. antal biler og medlemmer, vores målsætning om at være CO2 neutral i 2024 fremgår nu af hjemmesiden, vores CVR nr. fremgår, og beskrivelse af garantibil er blevet opdateret med muligheden for at anvende Europcar, hvis one2move ikke har en udlejningsbil. 

Munksøgård bestyrelsen har godkendt, at vi opsætter udhæng og lys ved elbilerne. Steen organiserer det. 

Kort til opladning i sort elbil mangler. Steen bestiller et nyt og spærrer det mistede.

Lars tjekker indkøbte GPS holdere, og vi vurderer så, om alle biler uden navigation skal have dem.

Steen rykker LetsGo for tilbagemeldinger på vores forslag om forbedringer af bookingsystem. 

Ad 2. Generalforsamling den 10. april

Lars sender regnskab for 2017 og budget for 2018 til Steen. Steen sender indkaldelse til generalforsamling inkl. regnskab og budget.

Revisorberetning fremsendes inden generalforsamlingen af vores interne revisor.

Steen udarbejder beretning samt grønt regnskab. 

Ad 3. Flere medlemmer

Vi er pt. 146 medlemmer, og da vi har et maks på 155 medlemmer kunne vi godt bruge nogle flere medlemmer. Dette vil også øge indtægterne, og gøre at vi kan bibeholde de nuværende antal biler.

Steen vil udarbejde en lille folder, som kan deles ud i Trekroner øst samt uddeles via email. Der gøres også lidt reklame på Alt om Trekroner. 

Ad 4. Regnskab

Regnskab for januar og februar 2018 viser et overskud på omkring 9.000 kr. 

Ad 5. Skilte med pladsnumre

Elbilerne har nu fået faste p-pladser, så det er nemmere at finde ud om det er lader, kabel eller elbil, som der er noget galt, hvis der er problemer. Steen bestiller skilte med nummer, som kan sættes op på gavlen, så det er tydeligt, hvad der er plads 1, plads 2 mv. 

Ad 6. Kommende møder

Tirsdag den 10.4 efter generalforsamling, tirsdag den 8.5 hos Lars, torsdag den 7.6 hos Steen. Alle dage kl. 20:00. 


Referat ændret sidst d. 20.03.2018 kl. 21:30

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM