Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 5. februar 2018

Dato:d. 5. februar 2018
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Flere medlemmer i Trekroner Øst
3. Årlige brugermøde hos LetsGo omkring bookingsystem
4. Udhæng og lys over ladebokse
5. Regnskab
6. Kommende generalforsamling
7. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Som de fleste nok har bemærket har der den sidste lange periode været en række problemer med 2 af elbilerne, som har stået stille længe. Der har dog ikke været problemer med den sorte elbil. Der har været problemer med laderne, ladestik, stikket i bilerne og muligvis problemer knyttet til strømforsyningen. Det har bl.a. givet anledning til at stikket i elbilen låser på en måde, så det ikke kan låses op igen, fejlmelding om manglende ladning mv. Bilerne har været på værksted flere gange og elektriker har været flere gange for at tjekke ladere. Elbilerne har også fået tappet en logfil, som er sendt til Sverige for analyse, og skulle kunne sige noget om evt. problemer ved strømforsyning, lader eller bil. Løsningen indtil videre er, at vi for nyligt har fået to nye ladebokse. Disse ladebokse har løstsiddende kabel, men vi lader stikket sidde i ladeboksen, og benytter dem på samme måde, som ladeboksen med fastmonteret kabel. Når de nye bokse fungerer, som de skal, kommer der en melding om dette via email til alle, og hvid og grå elbil vil igen kunne bookes i bookingsystemet. Det skal åbenbart ikke være nemt at få elbilerne og ladning til at fungere smertefrit, men der bliver arbejdet hårdt på, at det skal lykkedes. 

Vi har fået vores første erhvervsmedlem (D-medlem), som er en lille arkitektvirksomhed.

Vi har udvidet ordningen med garantibil, hvor du har ret til at leje en udlejningsbil. Hvis du ikke kan få en delebil hos one2move, kan du leje en bil gennem Europcar. Aftalen med Europcar er ny. Ordningen er beskrevet på den eksterne hjemmeside under garantibil, og beskrivelsen af Europcar vil snarest fremgå heraf. 

Ad 2. Flere medlemmer i Trekroner Øst

Bjarke Jespersen, som er et medlem fra Trekroner Øst, deltog i første del af bestyrelsesmødet. Han vil gerne arbejde for, at der kommer flere medlemmer fra Trekroner Øst med mulighed for, at der på sigt kunne komme endnu en bil i Trekroner Øst. Pt. er der 14 medlemmer i Trekroner Øst og 2 biler. Der er 145 medlemmer i foreningen, og vi har et maks antal på 155, så der er mulighed for flere medlemmer. Skulle det vise sig, at der på den lange bane er basis for mange medlemmer i Trekroner Øst vil vi være behjælpelig med dannelse af endnu en delebilforening. 

Ad 3. Årlige brugermøde hos LetsGo omkring bookingsystem

Bestyrelsen deltog den 23.1 i det årlige brugermøde med LetsGo i København, som leverer vores bookingsystem. Steen havde på forhånd udarbejdet en liste med ønsker til bookingsystemet, som blev drøftet. Vi har efterfølgende fået en tilbagemelding på vores ønsker af LetsGo, som Steen følger op på for at afklare, hvorvidt nogle ønsker vil blive gennemført, hvornår og om det evt. vil kræve, at vi betaler for det.

Ad 4. Udhæng og lys over ladebokse

For at modvirke fugt i ladeboksene, som har været et erfaret problem med en ladeboks, vil vi opsætte et lille udhæng over ladeboksene. Samtidig vil vi etablere mere lys, så man kan se at tage stikket ud og i, når det er mørkt. Steen kontakter bestyrelsen for Munksøgård Foreningen om tilladelse.

Ad 5. Regnskab

Årsregnskab for 2017 viste et underskud på omkring 103.000 kr., hvilket er højere end forventet. Underskuddet skyldes bl.a. færre medlemmer (145 mod tidligere 155) samt manglende indtægter på 2 af elbilerne, som har kørt mindre pga. de problemer, der har været med elbilerne. Hvis vi får flere medlemmer og får elbilerne til at køre mere, er der dog en forventning om at udgifter og indtægter nogenlunde kan balancere i 2018, da vi satte priserne op med omkring 10% sidste år, hvilket slår fuldt igennem for 2018. 

Ad 6. Kommende generalforsamling

Generalforsamlingen er den 10. april i Halmhuset på Munksøgård. Indkaldelse kommer senere. 

Ad 7. Næste møder

Tirsdag den 20.3 hos Jan, tirsdag den 10.4 efter generalforsamling, tirsdag den 8.5 hos Lars, torsdag den 7.6 hos Steen. Alle dage  kl. 20:00.


Referat ændret sidst d. 07.02.2018 kl. 21:46

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM