Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 23. oktober 2017

Dato:d. 23. oktober 2017
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Ole Winther
Dagsorden:1. Meddelelser2. Problemer med bookingsystem3. Mobiltelefonholdere4. Eldreven ladcykel5. Cykelstativ til anhængertræk6. Årligt brugermøde med LetsGo7. Opbevaring af dæk for elbilerne8. Bilpleje9. Udskifte C110. Regnskab for september11. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen havde deltaget i bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler, som vi er medlemmer af. Det blev besluttet at indgå i et samarbejde med Ritzaus Bureau omkring distribution af pressemeddelelser til medierne.

Hanne og Kim har sat diesel/benzin markater på bilerne for at tydeliggøre, hvilke biler der er benzin (kun C1) og diesel (resten undtagen elbilerne). 

Steen havde fået en forespørgsel fra en person, som ønsker at lave en særlig delebilordning for unge mennesker i Trekroner, og om Munksøgøgård Delebilforening var interesseret i et samarbejde. Svaret herpå var at alle unge mennesker kan melde sig ind i Munksøgård Delebilforening på lige vilkår med alle andre, men at foreningen ikke ønsker at påtage sig alt administrativ og praktisk arbejde omkring en delforening særligt for unge. Hvis vedkommende selv ønsker at gå videre med det bidrager vi gerne med vores erfaringer.

Ad 2. Problemer med bookingsystem

Vi har den seneste tid oplevet i perioder (ikke nødvendigvis for alle biler samtidigt) at medlemmerne ikke kan åbne reserverede biler med deres nøglebrik, og det så samtidigt heller ikke har været muligt for vagtordningen at fjerneåbne bilerne via PC/telefon. Det er dels frustrerende for de medlemmer det går ud over, og et kæmpe arbejde for Hanne og Kim, som drøner rundt og åbner biler manuelt med deres masterbrik. Derudover er der kommunikation med LetsGo om fejlfinding og genetablering. LetsGo har bl.a. skiftet SMS udbyder i et forsøg på at forbedre den tekniske kommunikation med bilerne. Men nogle af problemerne opstår efter omlægninger/forbedringer af bookingsystemet, som så midlertidigt kan påvirke os, hvis LetGo ikke får tjekket alt grundigt igennem. Udover at vi er i løbende dialog med LetsGo, når der opstår problemer, vil vi også tage det op på kommende brugermøde med LetsGo den 28. nov., se også punkt 6. 

Ad 3. Mobiltelefonholdere

Et medlem har forespurgt om vi kunne have mobiltelefonholdere i bilerne. Lars vil købe 2 styk, som vi vil teste, og se om de kan holde til mange forskellige brugere. 

Ad 4. Eldreven ladcykel

I forbindelse med vurdering af om vi skulle anskaffe en eldreven ladcykel har vi gennemført en online spørgeskemaundersøgelser om interessen blandt medlemmerne. 43 har svaret på undersøgelsen. 37 af disse synes at det er god ide at anskaffe en ladcykel (i nogen grad, i høj grad og i meget høj grad) mens 6 ikke synes (i begrænset grad, slet ikke). 31 ville bruge den (flere gange om mdr, sommetider flere gange om året, sjældent en gang om året) og 12 slet ikke. Ingen var utilfreds med et tænkt prisniveau på 10 kr. i timen, og en ville være fadder for ladcykel og 3 måske.

På baggrund af denne tilbagemelding vil bestyrelsen gå videre med at undersøge økonomi og det praktiske omkring etablering. Jan undersøger pris på ladcykel og Steen undersøger cykelplads, strøm. Hvis vi beslutter det skal der også laves en vejledning, opdatere hjemmeside, finde fadder, og praktisk etableret mv. 

Ad 5. Cykelstativ til anhængertræk

Vi har tidligere haft 2 cykelanhængere til montering på anhængertræk. Disse er desværre ikke længere i delebilrummet, og efterlysning til medlemmerne har ikke givet noget resultat. Lars køber 2 nye og sætter tydelig mærkat på at de tilhører Munksøgård Delebilforening. 

Ad 6. Årligt brugermøde med LetsGo

Vi har et årligt møde om efteråret med LetsGo omkring ønsker mv. til bookingsystemet. Mødet er aftalt til den 28. november kl. 16.30 hos LetsGo. Steen sender en opdateret version af vores ønskeliste til LetsGo inden mødet, og Jan finder en restaurant til efter mødet. 

Ad 7. Opbevaring af dæk for elbilerne

Vi har en aftale med Citroen omkring opbevaring og montering af sommer/vinterdæk. Elbilerne er fra Renault, som gerne vil opbevare/montere dæk for elbilerne. Vi har fået en pris fra Renault, men den er for høj, og vi bevarer derfor, hvad vi allerede har hos Citroen. 

Ad 8. Bilpleje

For de nyere biler er det store serviceeftersyn nu ved 100.000 km eller 4 år, og vi har derfor besluttet at beholde disse biler i 4 år. Det betyder også at sæder mv. bliver mere beskidte, og det kunne være en fordel at få bilerne professionelt rengjort efter fx 2 år. Jan havde fundet en pris på dette til 1499 kr. (ekskl. moms), hvilket så fornuftigt ud. Jan vil spørge ind til om anvendte produkter er miljøvenlige, og om Citroen er interesseret og kan matche prisen. 

Ad 9. Udskifte C1

C1 orange AP85061 er over 3 år gammel og står til udskiftning, hvis den ikke har den større motor. Steen spørger Ole. 

Ad 10. Regnskab for september

Intet at bemærke til regnskab for til og med september. 

Ad 11. Næste møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Tirsdag den 14.11 (Jan), og tirsdag den 12.12 (Steen).   


Referat ændret sidst d. 08.11.2017 kl. 20:11

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM