Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. september 2017

Dato:d. 12. september 2017
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Ole Winther
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Lease eller købe ny elbil
3. støjsvage dæk
4. Årligt brugermøde med LetsGo
5. Regnskab
6. GPS bokse i bilerne
7. Diesel påfyldt på benzinbil
8. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Vedr. spørgeskemaundersøgelse om elektrisk elcykel har en del allerede svaret. Steen sender en reminder og udsætter besvarelse til weekenden.

PP Brolægning er bestilt til at opsætte skilte med reserveret delebil på parkeringspladsen på Skademosegård. Skiltene opsættes i denne eller næste uge.

Standarden for oprydning i bilerne kunne godt være bedre i det det for tit sker at medlemmer efterlader affald som papir mv. i bilerne. Steen sender en besked ud omkring dette til opfordring om at aflevere bilerne i ryddelig stand.

Vi kan nu have bilerne i op til 4 år. Sæderne kan være meget beskidte det sidste år vi har bilerne med pletter mv. Jan vil undersøge, hvad det vil koste at få en sæderensning, som kunne foretages på biler efter behov. Automåtterne især i fører siden kan også blive meget slidte. Disse bør udskiftes efter behov i forbindelse med service (Hanne).

Ad 2. Lease eller købe ny elbil

På forrige møde diskuterede vi hhv. leasing og køb af ny elbil. Ole skulle efterfølgende spørge Renualt om fordele og ulemper ved lesing og køb. Konklusionen på dette var at leasing kunne være dyrere men risikoen er lavere, mens køb kunne være billigere men risikoen er større. Til mødet havde Lars også supplerede første mødes økonomiberegning med belysning af, hvad køb ville betyde for renteudgifter og moms. Disse beregninger viser at økonomien er nogenlunde ens i leasing og køb, men ved køb er der nogle usikkerheder omkring gensalgsværdi samt udgifter til reperation af tekniske fejl uden for garantien. Vi har endtil nu haft 2 elbiler, som har været på værksted i en sammenhængende måned. Bestyrelsen var delt i spørgsmålet om leasing kontra køb men besluttede at lease i denne omgang, men vil fortsætte vurderingerne i forbindelse med leasing/køb af næste elbil om omkring et år. Steen kontakter Renault omkring leasingkontrakt for levering den 20.10.2017, og Hanne omkring aflevering af sort elbil (skal afleveres den 20.10.2017).  

Ad 3. støjsvage dæk

Steen havde fået nye oplysninger om effekten af støjsvage dæk fra en støjsekspert i Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har haft et større projekt, hvor de har undersøgt effekten af en lang række støjsvage dæk på det danske marked. Konsklusionen var at effekten varierede meget og effekten ikke var tydelig for støjsvage dæk i hvert fald ikke på de belægningstyper, som bliver brugt i Danmark. På den baggrund synes vi ikke rigtig det giver mening at gå videre med dette, når effekten er tvivlsom.  

Ad 4. Årligt brugermøde med LetsGo

Hvert år holder bestyrelsen et møde med LetsGo omkring bookingsystemet. Vi har en længere liste med ønsker til forbedringer. Steen arrangerer et møde i efteråret. På næste møde vil vi gennemgå ønskerne for at se status og evt. komme med nye ønsker.

Ad 5. Regnskab

Lars havde udarbejdet regnskab til og med august. Intet usædvanligt at bemærke til regnskabet. 

Ad 6. GPS bokse i bilerne

En af de GPS bokse (vedr. bookingsystemet), som sidder i bilerne er blevet udskiftet, og vi har fået en regning på dette fra LetsGo. Kassereren spørger til om vi ejer boksene og derfor skal betale for udskiftning eller de tilhører LetsGo og dermed bør vi ikke betale for udskiftning. Steen vil undersøge det i forhold til kontrakten. 

Ad 7. Diesel påfyldt på benzinbil

Der er et medlem som er kommet til at fylde diesel på en benzinbil. Dette er sket før. Dieselbilerne har et mærkat, hvor der står diesel, mens benzinbilerne ikke har noget mærkat, hvor der står benzin. For at hjælpe med ikke at forveksle dette vil vi gerne have et mærkat med benzin på benzinbilerne (C1). Steen spørger Hanne om hun kan sørge for dette ved lejlighed.

Ad 8. Næste møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Mandag den 9.10 (Lars), tirsdag den 14.11 (Jan), og tirsdag den 12.12 (Steen).  


Referat ændret sidst d. 18.09.2017 kl. 21:14

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM