Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 15. august 2017

Dato:d. 15. august 2017
Tilstede:Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Ole Winther, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Leasing kontra køb af ny elbil
4. Deling af ladcykel
5. Skadeanmeldelse
6. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Referater fra ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger og konsekvensrettelser af vedtægter, medlemstyper, priser mv. er opdateret på baggrund af beslutningen om 10% prisstigning og mulighed for erhvervsmedlemmer.

Skilte ved Skademosegård. Der er indgået aftale med institutionen Skademosegård om opsætning af 2 skilte ved vores nuværende parkeringspladser. Skiltene er bestilt, og vi skal have fundet en entreprenør, som kan sætte dem op i asfalten.

Emailliste går amok. Den 1.8 sendte Steen en email via delebiler@munksoegaard.dk vedr. gæste elbil og opladning.

Allerede kl. 7 ringede den første dagen efter og beklagede sig over at fået denne email. Det var ikke en af vores medlemmer. Det tikkede også ind i Steens mailboks med auto-svar fra alle mulige ikke-medlemmer om at de var på ferie. Det blev åbenlyst at vores distributionsliste sendte emails til en masse ikke-medlemmer.

Steen kontaktede Paolo om morgenen og blev enige om, at han skulle kontakte LetsGo, og lidt senere at han skulle lukke vores distributionsliste ned, da nogle af de mange mennesker svarede alle og dermed også listen, hvilket bare gjorde det hele værre, samt kontakte LetsGo og bede dem orientere om email var fejlsendt. I løbet af dagen sendte LetsGo en mail til alle (undtagen Munksøgård Delebilforening), og orienterede også os om at problemet med listen skulle være løst.

I løbet af dagen fik jeg 4-5 telefonopkald fra folk som var bestyrtet over, hvordan de var kommet på listen og ville afmeldes. Jeg fik også flere SMS'er om samme, og i løbet af de efterfølgende dage flere hundrede emails om folk som ville af listen. Da en del af disse er sendt til hele listen, er der også en del af disse som medlemmer af Munksøgård Delebilforening har fået. Der har været et eller andet galt hos LetsGo, så vores program, som henter medlemmernes emailadresser til delebiler@munksoegaard.dk tilsyneladende hentede mange/alle emailadresser i LetsGo's bookingsystem, hvilket omhandler flere tusinde emailadreser. Jeg har fået henvendelser fra Hedensted Kommune og tidligere medlemmer af Køge Delebil....

Tingene skulle nu igen have gået i sig selv igen, så emaildistributionslisten delebiler@munksoegaard.dk kan bruges igen.

Oven på dette skal vi fremover sikre os at det ikke sker igen. Så Paolo tjekker nu at antallet af mailadresser på listen ikke er over fx 190 før afsendelse (aktive og passive medlemmer). 

Hvis man sender til listen skal man huske at sætte delebiler@munksoegaard.dk i Bcc flettet (Skjult kopi til) i sit emailprogram, hvorved alle ikke får en email, hvis nogle besvarer den med "Svar alle/reply all".

Støjsvage dæk. Steen er ved at undersøge støjeffekt og merpris ved støjsvage dæk.

Ad 2. Regnskab

Som forventet. 

Ad 3. Leasing kontra køb af ny elbil

Vi har fået priser på hhv. leasing og køb af ny elbil. Økonomien er nogenlunde ens i leasing og køb, men ved køb er der nogle usikkerheder omkring gensalgsværdi samt udgifter til tekniske fejl uden for garantien. Ole vil spørge til gensalgsværdi ved Renault. Elbilen, som har dobbelt så høj batterikapacitet og rækkevidde som vores nuværende forventes anskaffet til oktober/november. 

Ad 4. Deling af ladcykel

Vi overvejer at anskaffe en eldreven ladcykel alla en Christianie ladcykel. Tanken er at den kunne erstatte nogle bilturer til indkøb fx i SuperBrugesen eller nogle indkøb i Roskilde. Steen vil spørge medlemmerne om interessen herfor.

Ad 5. Skadeanmeldelse

Skader anmeldes til Hanne Andersen, som kan anmelde skader via if-forsikrings hjemmeside. Lars har styr på vores policer. 

Ad 6. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Tirsdag den 12.9 (Steen), mandag den 9.10 (Lars), tirsdag den 14.11 (Jan), og tirsdag den 12.12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 16.08.2017 kl. 20:47

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM