Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 13. juni 2017

Dato:d. 13. juni 2017
Tilstede:Steen Solvang Jensen (formand, referent), Jan Peiter, Ole Winther, Levin-Jensen (kasserer)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Ferie
4. Støjsvage dæk
5. Vugge til grav analyse af elbiler
Ad 1. Meddelelser

Bestyrelsen underskrev referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Steen får lagt det på hjemmesiden.

Danske By- og Delebiler, som vi er medlem af, er repræsenteret ved et arrangement om delebilisme på Folkemødet på Bornholm.

Hjemmesiden er ændret mht. til venteliste, så teksten nu er:  Foreningen har maksimalt 155 medlemmer. I perioder kan det derfor forekomme, at vi må administrere en venteliste. Selv i perioder med en venteliste kan nye medlemmer forvente at blive optaget inden for omkring en måneds tid, da der løbende er en del ind- og udmeldelser.

Vi er blevet lovet et nyt leasingtilbud på elbil efter at lovændringerne af registreringsafgiften og tilskud til batteriet. Dette får vi over sommeren. Vi vil samtidig sammenligne leasing og køb af elbil.

Ad 2. Regnskab

Intet udsædvanligt at bemærke. 

Ad 3. Ferie

Steen vil spørge Hanne og Kim, hvornår de holder sommerferie. De holder 3 dage i slutningen af juni, hvor bestyrelsen har stået for henvendelser. 

Ad 4. Støjsvage dæk

Steen er blevet opmærksom på at man kan få støjsvage dæk med samme køreengenskaber som almindelige dæk. Svagsvage dæk vil medvirke til mindre trafikstøj men også give bedre komfort i kabinen pga. mindre dækstøj. Steen vil undersøge priser mv.

Ad 5. Vugge til grav analyse af elbiler

Ugebladet Ingeniøren har haft en artikel om at elbilers batterier skulle bidrage til at miljøbelastningen fra elbiler er langt større end tidligere antaget, når man ser det fra vugge til grav. Ole vil spørge Økologisk Råd om deres holdning til dette, Jan vil spørge ingeniørbekendt, og Steen vil også forsøge at grave undersøgelsen frem, som artiklen bygger på.


Referat ændret sidst d. 02.07.2017 kl. 15:01

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM