Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. maj 2017

Dato:d. 9. maj 2017
Tilstede:Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter, Ole Winther, Levin-Jensen (kasserer)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Revisionsrapport for årsregnskab 2016
3. Regnskab
4. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Der er pt. 150 medlemmer. Da vi har besluttet at foreningen maksimalt kan have 155 medlemmer, er der således ikke pt en aktiv venteliste. Det svinger dog en del, hvor mange der har været på ventelisten i gennem det sidste år, hvor det største antal har været omkring 6-8 personer. Steen vil se på formuleringerne omkring ventelisten på hjemmesiden.

LetsGo har efter flere rykkere indvilliget i at sætte vores øsnker til bookingsystemet på listen over de tiltag, som skal laves. Steen følger op på dette. 

Steen havde deltaget i bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 24.4.2017. Der arbejdes bl.a. på at bidrage til en debat om transport på Folkemødet på Bornholm til sommer. 

Ad 2. Revisionsrapport for årsregnskab 2016

Vores interne revison Lone Samuelson havde udarbejdet en revisionsrapport til årsregnskabet for 2016 til den ordinære general forsamling den 4. april 2017. For god orden skyld drøftede bestyrelsen den med henblik på, om der skulle foretages nogle ændringer.

Lone havde fine bemærkninger til regnskabet, men ønsker at det er nemmere at revidere brug af bilerne til service mv. Dvs. kørsel i bilerne uden betaling. Disse bliver registeret, men Lars vil prøve at formulere en løsning herpå, som kan give et bedre overblik, og og som LetsGo kunne indarbejde i bookingsystemet. 

Ad 3. Regnskab

Lars fremlagde regnskab for perioden januar til april. Intet særligt at bemærke til regnskabet. 

Ad 4. Kommende møder

Alle bestyrelsesmøder er kl. 20.00. Tirsdag den 13.6 (Jan), tirsdag den 15.8 (Ole), tirsdag den 12.9 (Steen), mandag den 9.10 (Lars), tirsdag den 14.11 (Jan), og tirsdag den 12.12 (Steen).


Referat ændret sidst d. 22.05.2017 kl. 21:30

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM