Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. marts 2017

Dato:d. 14. marts 2017
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Ole Winther, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Ansættelseskontrakt med Hanne Andersen
4. Hæve priserne
5. Generalforsamling den 4. april
6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Renault har sendt et tilbud på leasing af ny Zoe elbil, som har dobbelt så lang rækkevidde som vores nuværende Zoer. Næste Zoe skal skiftes til november. Tilbudet var dog meget højt i forhold til tidligere tilbud. 

Steen vil følge op på status for vores ønsker til bookingsystemet, som vi har beskrevet i forbindelse med vores årlige møde med LetsGo i slutningen af sidste år, og hvor langt LetsGo er med dem.

Steen overtager opgaven med at få etableret markerede p-pladser på Skademosegård. 

En medarbejder fra Roskilde Kommune besøger Steen den 15.3 for en snak om, hvordan kommunen kan integrere delebiler bl.a. i lokalplanlægningen. 

Ad 2. Regnskab

Lars fremlagde seneste månedsregnskab. Der var ingen bemærkninger. 

Lars gennemgik årsregnskab for 2016 og budget for 2017. Dette vil blive sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Lone Samuelsson havde lavet intern revision af regnskabet og havde en række bemærkninger, som Lars vil svare på. Lone Samuelsson udarbejder herefter en revisionsrapport, som vil blive forelagt på generalforsamlingen.

Ad 3. Ansættelseskontrakt med Hanne Andersen

Ole Winther stopper som bilbestyrer den 1. april 2017 efter mange års tro tjeneste. Han har ydet en kæmpe indsats omkring køb/salg af biler og sørget for deres vedligeholdelse og udbedring af skader samt fungeret som medlemmernes primære kontakt omkring løsning af problemer med bilerne.

Den 1. april 2017 overtager Hanne Andersen, Munksøgård 94 opgaven. 

Ole har haft et længere møde med Hanne Andersen om overdragelse af bilbestyrerrollen. Steen har også haft et møde med Hanne omkring ansættelseskontrakt. Kontrakten er nu underskrevet. Der er således tale om et rigtigt ansættelsesforhold.  

Ad 4. Hæve priserne

Det er et ønske fra vores bank, at vi har en egenkapital på omkring 600.000 kr., da det er vores trækningsret i banken. Vi har behov for at hæve priserne med omkring 10% for at opnå dette, da vi bevidst har kørt med underskud de sidste 3 år for at nedbringe vores egenkapital. Det svarer til at vi skal øge indtægterne med omkring 120.000 kr. i 2017. Steen havde udarbejdet et konkretforslag hertil, som bestyrelsen tilsluttede sig. Forslaget bliver fremlagt på generalforsamlingen. 

Ad 5. Generalforsamling den 4. april

Der er ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 4. april 2017 kl. 20:00. 

Bestyrelsen har 3 forslag til generalforsamlingen.

A. Forslag om at hæve priserne med omkring 10% for at sikre en egenkapital på omkring 600.000 kr. efter at vi de sidste 3 år bevidst har kørt med underskud. Det er et ønske fra vores bank, at vi har en egenkapital på omkring 600.000 kr., da det er vores trækningsret i banken. 

B. Forslag om at ændre vedtægterne, så erhvervsmedlemmer kan optages. Energitjenesten, som har lokaler tæt på RUC, ønsker optagelse. De vil helt overvejende leje biler i arbejdstiden på hverdage, hvor vores biller ikke er så bookede. 

C. Forslag om at foreningen har en målsætning om fortsat grøn omstilling af delebilforeningen med en mål om at være CO2 neutral i 2025.

Steen udsender indkaldelse til generalforsamlingen mindst 14 dage før. 

Ad 6. Næste møder

Alle dage er tirsdag kl. 20.00. 4.4 (generalforsamling), 9.5 (Lars), og 13.6 (Jan). 


Referat ændret sidst d. 15.03.2017 kl. 20:37

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM