Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. februar 2017

Dato:d. 14. februar 2017
Tilstede:Jan Peiter, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Ole Winther
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Egen eltavle
4. Ansættelsesaftale
5. Generalforsamling
6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Der er kommet nyt GPS kort i sølv elbil samt ladekort i sort elbil. Emaillisten (delebiler@munksoegaard.dk) er igen opdateret med emailadresserne i bookingsystemet. Listen over faddere er opdateret efter, at der er kommet en ny fadder og omrokering mellem 3 faddere.

Husk at en elbil aldrig må efterlades uden at den faktisk lader, da det kan have store konsekvenser for næste bruger, hvis bilen ikke er opladet. Lys ved ladestik på elbilen må ikke blinke rødt, men skal blinke blåt. Tjek altid at display i instrumentbræt viser opladning (lysende ring bevæger sig op omkring batteri) og tekst i display viser også opladning.  

Ad 2. Regnskab

Lars havde udarbejdet regnskab for januar 2017. Intet udsædvanligt at bemærke for januar.  

Ad 3. Egen eltavle

Lars havde fået et tilbud på en seperat eltavle, da vi pt. deler eltavle med Munksøgård Foreningen i varmecentralen. En ny eltavle med skab og elmåler vil koste 35.900 kr. ekskl. moms. Vi vil kunne spare 5-6.000 kr. om året i moms ved egen afregning af strøm, da vi vil kunne trække momsen fra, hvis vi havde egen eltavle, og dermed fik regningen direkte fra elselskabet. Det vil tage omkring 7 år at betale investeringen tilbage.

Såfremt vi havde flere elbiler ville besparelsen være større, da mere moms kan trækkes fra. Den nuværende eltavle og også en evt. seperat eltavle vil kun kunne dække de nuværende 3 elbiler. Hvis vi skal have flere elbiler, skal vi have trukket endnu et kabel fra transformeren ved genbrugspladsen. Vi besluttede derfor at udskyde investering i ny eltavle indtil ny beslutning om flere elbiler.  

Ad 4. Ansættelsesaftale

Steen havde udarbejdet et udkast til en ansættelseaftale med Hanne Andersen, som sammen med Kim skal overtage opgaven med bilerne efter Ole. Aftalen er rettet til med juridisk bistand fra Jan Peiters kone (Lisbeth Færch), som er jurist. Lars har tegnet den lovpligtige arbejdsmarketforsikring for ansatte, som er en udvidelse af den eksisterende bestyrelsesforsikring. Steen har oprettet masterbrikker til Hanne og Kim. Steen kontakter Hanne mht. underskrivning af ansættelsesaftalen. Start er 1.3.2017. 

Ad 5. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er torsdag den 4. april. Der er forslag om vedtægtsændringer, da det skal være muligt at være erhvervsmedlem, og vi skal have slettet "Sparekassen Sjælland" fra vedtægterne efter, at vi har fået Spar Nord som bank. Ændringerne er tidligere diskuteret på bestyrelsesmøde, og Steen sender udkastet til bestyrelsen. Det tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Egenkapitalen er pr. 31.12.2016 omring 673.000 kr. Egenkapitalen er foreningens værdi, hvis vi solgte alle bilerne og indfriede alt gæld. Spar Nord har sagt de gerne ser, at vi har en egenkapital på omkring 600.000 kr., som er vores trækningsret på kassekrediten. Da vi foreløbigt har budgettet med et underskud i 2017 på omkring 190.000 kr. vil vi komme under 600.000 kr. i egenkapital pr. 31.12.2017.

Vi bliver derfor nødt til at hæve priserne med omkring 10%. Steen vil komme med et forslag hertil til næste bestyrelsesmøde, som fordeler stigningen på både tidsleje og kmpris. Det er adskillige år siden, vi har justeret priser.  

Ad 6. Næste møder

Alle dage er tirsdag kl. 20.00. 7.3 (Steen), torsdag den 4.4 (generalforsamling), 9.5 (Lars), og 13.6 (Jan).  


Referat ændret sidst d. 14.02.2017 kl. 22:10

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM